Składniki wynagrodzenia a wysokość alimentów

Pytanie:

Jakie składniki wynagrodzenia za pracę osoby zobowiązanej do płacenia alimentów są brane pod uwagę przy pobieraniu alimentów (co stanowi dochód, od którego pobierane są alimenty)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wysokość świadczeń należnych uprawnionej osobie zależy od jej usprawiedliwionych potrzeb, a także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Zarówno potrzeby uprawnionego jak i możliwości zobowiązanego są przez sąd oceniane indywidualnie w odniesieniu do każdego przypadku. Przy czym wysokość alimentów na rzecz dziecka powinna być dostosowana do aktualnych potrzeb dziecka, nie mogą być natomiast uwzględniane przewidywane w przyszłości koszty nauki, wydatki szkolne itp. Zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego nie należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków bądź też czystego dochodu z majątku. W ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne, a potrzebom uprawnionych zobowiązany nie jest w stanie sprostać posiadanymi środkami. Możliwości zarobkowe - to zarówno te przybierające postać pieniężną, jak i te, pobierane w naturze. Wynagrodzeniem są także świadczenia uzupełniające wynagrodzenie podstawowe (premie, dodatki, tzw. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa itp.). Możliwości majątkowe zobowiązanego kształtują także pobierane przez niego zasiłki, nie wyłączając rodzinnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Monika

8.10.2012 22:43:36

Re: Składniki wynagrodzenia a wysokość alimentów

Mój narzeczony ma nieślubne dziecko w wieku 4lat. Do tej pory płacił dobrowolnie na dziecko 2tyś złotych co miesiąc opłacając w ten sposób prywatne przedszkole dziecka oraz całkowity koszt utrzymania jego i po części matki dziecka. Dodam, że płacił tak wielkie kwoty, gdyż matka dziecka zaszantażowała go, że jeśli nie będzie jej po części opłacał mieszkania, w którym mieszka z dzieckiem wyprowadzi się na drugi koniec polski do rodziców i utrudni mu tym samym kontakty z dzieckiem. Płacił więc za siebie i za nią.Od dłuższego lat pogłębia się jednak kryzys w firmie, której mój narzeczony jest właścicielem. Od co najmniej 3lat firma jest na stracie a jemu coraz trudniej powiązać koniec z końcem. Przez kilka minionych miesięcy płacił mniejsze kwoty na dziecko, w ubiegłym miesiącu nie zapłacił w ogóle. Pytanie: Jeśli matka dziecka wystąpi o alimenty,jaką max.kwotę może wnioskować. Jak będzie wyliczana ta suma. Czy możliwe jest aby matka zwróciła ojcu nadpłaconą podwójnie wcześniej kwotę, bądź przez jakiś czas nie płacił jej wcale? Czy na mnie po ślubie może przejść obowiązek alimentacyjny na dziecko mojego męża?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: