Skuteczność odstąpienia od umowy a odstępne

Pytanie:

"W pisemnej umowie zawartej na czas 1 roku strony zastrzegły, że jednej ze stron wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne - kara umowy). Uprawniona do odstąpienia strona odstąpiła od umowy nie składając jednocześnie zapłaty odstępnego -kary umowy. Spór polega na tym że jedna strona twierdzi, że w związku z nie złożeniem jednocześnie zapłaty odstępnego - kary umowy, jej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest nie skuteczne i w związku z tym nie wywołało żadnego skutku prawnego przez co strony nadal są związane umową zgodnie z Art. 396 kc, natomiast druga strona twierdzi że skutecznie odstąpiła od umowy skladając oświadczenie o odstąpieniu bez jednoczesnej zapłaty odstępnego- kary umowy, powołując się na Art. 746 kc i strony już nie łączy żadna umowa. Wyjaśniam że umowa została przez strony nazwana UMOWA POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY. Pytanie kto ma rację ?"

Odpowiedź prawnika: Skuteczność odstąpienia od umowy a odstępne

Charakter odstępnego, tj. zastrzeżenia, że strona może od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy wskazuje na to, iż bez zapłaty tej sumy oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Dlatego też rację ma ta strona, która twierdzi, że umowa nadal obowiązuje strony. Natomiast powoływanie się na art. 746 kodeksu cywilnego jest błędne. Przepis ten stanowi bowiem o mozliwości wypowiedzenia umowy, a nie o prawie odstąpienia od umowy. Biorąc pod uwagę fakt, iż umowa zawarta między stronami była umową na czas określony, a mozliwość wypowiedzenia umów zawartych na czas określonych jest wątpliwa, powołanie się na ten przepis nie jest żadną podstawą do stwierdzenia, iż umowa nie obowiązuje.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika