Spadkobierca powołany do całego spadku

Pytanie:

"Kiedy spadkobierca jest powołany do całego spadku?"

Odpowiedź prawnika: Spadkobierca powołany do całego spadku

Zgodnie z art. 961 kodeksu cywilnego jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.

Jeśli natomiast oprócz „zapisanych” przedmiotów czy nieruchomości były jeszcze inne o znacznej wartości (co do których spadkodawca się nie wypowiedział), należałoby przyjąć, że nie jest Pani spadkobiercą testamentowym, a jedynie zapisobiercą. W takiej sytuacji nastąpiłoby dziedziczenie ustawowe (co do pozostałej części spadku), z uwagi na fakt, że testament nie wyczerpał całości spadku i nie wskazał spadkobiercy.

Na potwierdzenie powyższego można podać następujące orzeczenia Sądu Najwyższego:

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2007 r., Sygn. akt I CSK 3/2007, LexPolonica nr 1293504 Testament należy tak tłumaczyć, żeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy. Wobec tego osobę, której spadkodawca przeznaczył w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, należy traktować w razie wątpliwości jak spadkobiercę powołanego do całego spadku, a nie - jak to orzekł sąd apelacyjny - zapisobiercę.  


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika