Sposób ustalenia opłaty legalizacyjnej

Pytanie:

Kto ustala wysokość opłaty legalizacyjnej (dotyczącej samowoli budowlanej)? Do kogo składa się zażalenie na wysokość opłaty legalizacyjnej? Czy istnieją (w orzecznictwie) przypadki obniżenia opłaty ze względów np. pozytywny wpływ wybudowanego nielegalnie obiektu na poprawę warunków pracy, zmniejszenie bezrobocia, itp.? Chodzi o przypadek wybudowania bez pozwolenia hali produkcyjnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady organ nadzoru budowlanego zarządza rozbiórkę obiektu, który został wybudowany bez pozwolenia na budowę. Jeżeli jednak budynek spełnia określone przepisami warunki, możliwa jest legalizacja samowoli budowlanej, co wiąże się między innymi z koniecznością uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Opłatę tą ustala powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a zażalenie od postanowienia w tym przedmiocie należy kierować do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Wysokość opłaty legalizacyjnej ustala się według reguł określonych przepisami Prawa budowlanego. Zgodnie z nimi opłatę oblicza się mnożąc stawkę opłaty (50*500 zł, czyli 25 000 zł) przez współczynnik kategorii obiektu budowlanego i współczynnik wielkości obiektu budowlanego. Jak widać przepisy w wyraźnie podają sposób ustalania opłaty legalizacyjnej i wyłączają w tym zakresie uznaniowość decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Nie wprowadzają też żadnych zniżek z jakichkolwiek względów, nawet tych, które oznaczają pozytywny wpływ nielegalnej budowy na miejscowe środowisko. Także w orzecznictwie sadów administracyjnych nie ma innej interpretacji przedmiotowych przepisów. Możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie ustalające opłatę legalizacyjną nie oznacza, że w szczególnych okolicznościach można starać się o jej zmniejszenie. Zażalenie dotyczy przede wszystkim sposobu obliczenia opłaty, zaliczenia budynku do danej kategorii czy wielkości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: