e-prawnik.pl Porady prawne

Sposób zniesienia separacji

Pytanie:

W jaki sposób znosi się separację? Czy wymagany jest wniosek obu małżonków? Czy odbywa się to również na rozprawie z udziałem małżonków (jak przy orzekaniu separacji), czy zaocznie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sposób zniesienia separacji

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujące ta materię stanowią, że sąd orzeka o zniesieniu separacji na zgodne żądanie małżonków. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka także o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej. O żądaniu zniesienia separacji sąd rozstrzyga w postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?