e-prawnik.pl Porady prawne

Sprawdzenie pochodzenie pojazdu

Pytanie:

Które przepisy pozwalają nabywcy na wgląd w CEPiK lub policyjną bazę danych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprawdzenie pochodzenie pojazdu

CEPiK to skrót od Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Ewidencja dzieli się na Centralną Ewidencję Pojazdów i Centralną Ewidencję Kierowców. Kwestie dostępu do danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów regulują przepisy art. 80a i nast. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)

W kwestii dostępu do bazy danych Policji należy wskazać, iż osoba postronna nie ma dostępu do takich danych. Można natomiast, posiadając dane pojazdu udać się na komisariat i zapytać czy Policja poszukuje danego pojazdu. Pomocny jest zwykle numer VIN.

Potrzebujesz porady prawnej?