Sprostowanie uzasadnienia

Pytanie:

"W jaki sposób osoba wobec której umorzono śledztwo, może żądać sprostowania treści zawartych w uzasadnieniu umorzenia, jeśli są one niezgodne z prawdą? Czy można wnieść o sprostowanie tych konkretnie wskazanych treści? Czy powinno to być w formie zapytania, czy też zażalenia?"

Odpowiedź prawnika: Sprostowanie uzasadnienia

Zasadą jest, że uzasadnienie postanowienia o umorzeniu sporządza się na piśmie wraz z samym postanowieniem. Kodeks postępowania karnego pozwala na sprostowanie samego uzasadnienia. Stanowi, że oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz w obliczeniu terminów w uzasadnieniu można sprostować w każdym czasie. Zasadą jest, że sprostowania dokonuje organ, który popełnił omyłkę. W tym celu może być przedłożony wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowe. Nie jest dopuszczalne korygowanie “merytorycznej” części uzasadnienia. Uzasadnienie jest bowiem wtórne w stosunku do orzeczenia. Jeśli zatem podstawa umorzenia śledztwa jest niezgodna z rzeczywistością i tak została przywołana w uzasadnieniu, wtedy poprzez sprostowanie nie można dokonać zmiany uzasadnienia. Sprostowanie uzasadnienia postanowienia następuje w drodze postanowienia.

Sprostowanie nie oznacza jednak wprowadzenia uzasadnienia składników pominiętych w nim lub powodujących zmianę rozstrzygnięcia. Z treści pytania wynika, że nie chodzi pytającemu tylko i wyłącznie o błędy pisarskie. Sprostowanie innych błędów jest też dopuszczalne. Jednakże takie skutki można osiągnąć jedynie za pomocą wniesienia środka odwoławczego od wydanego postanowienia wraz ze sporządzonym uzasadnieniem.

Jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia umarza się śledztwo. Postanowienie o umorzeniu śledztwa powinno zawierać wraz z nim zawarte uzasadnienie oraz dokładne określenie czynu i jego kwalifikacji prawnej oraz wskazanie przyczyn umorzenia.

Kwestionowanie wydanego postanowienia możliwe jest poprzez wniesienie zażalenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika