Sprzedaż pojazdu wycofanego z ewidencji ŚT

Pytanie:

"Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Dla potrzeb działalności wykorzystywał prywatny samochód osobowy, który został wprowadzony do ewidencji ŚT. Pojazd został wycofany z ewidencji przed zakończeniem okresu amortyzacji, a następnie sprzedany. Jak wykazać dochód ze sprzedaży pojazdu? Czy do KPiR wystarczy wpisać jako przychód różnicę między przychodem z tytułu sprzedaży a niezamortyzowaną częścią pojazdu, czy należy wykazać przychód w pełnej kwocie sprzedaży i osobną pozycją koszt w wysokości niezamortyzowanej części pojazdu? Jakim dokumentem wykazać ten koszt (dokument wewnętrzny)?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż pojazdu wycofanego z ewidencji ŚT

Z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednoznacznie wynika, iż odpłatne zbycie środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej (ujętego w ewidencji środków trwałych) stanowi przychód z działalności gospodarczej, nawet jeśli przed zbyciem środek ten został wycofany z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku wycofano z działalności i dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej (...) jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...), powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków (...).

Dochód w takiej wysokości powinien być wykazany w KPiR, przy czym nie ma już konieczności wykazywania kosztów, gdyż zarówno wartość początkowa, jak i suma odpisów amortyzacyjnych wynikają one z poprzedniej dokumentacji prowadzonej przez podatnika.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika