e-prawnik.pl Porady prawne

Sprzedaż udziałów a zamknięcie ksiąg

Pytanie:

Sp. z o.o. ma siedzibę w Polsce. Zarząd stanowią 2 osoby (Francuzi), nie mieszkające w Polsce. Udziały 50/50. Te same dwie osoby mają Sp. z o.o. w Luxemburgu i udziały też 50/50. Spółka z Luxemburga chce kupić udziały Sp. z o.o. polskiej. Czy kupienie 100% udziałów Sp. z o.o. polskiej wiąże się z zamknięciem ksiąg handlowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż udziałów a zamknięcie ksiąg

31.8.2007

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe zamyka się:

  1. na dzień kończący rok obrotowy,
  2. na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego,
  3. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, z zastrzeżeniem ust. 3,
  4. w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, w szczególności na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
  5. na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, w szczególności na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału.
  6. na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadłości,
  7. na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami

- nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Sprzedaż udziałów w spółce polskiej przez jej dotychczasowych wspólników na rzecz spółki z Luksemburga nie powoduje zatem konieczności zamknięcia ksiąg, w szczególności nie oznacza bowiem zakończenia działalności jednostki, zmiany formy prawnej, czy też połączenia jednostek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ