Sprzedaż udziałów spółki z o.o. a VAT

Pytanie:

"Spółka z o.o. zakupiła od osób fizycznych udziały drugiej spółki z o.o. W chwili obecnej chce sprzedać te udziały innej osobie prawnej. Czy musi zapłacić podatek VAT od sprzedaży?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż udziałów spółki z o.o. a VAT

Zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy o podatku od towarów i usług udziały nie stanowią towaru, a więc ich sprzedaż nie będzie traktowana jako dostawa towaru. Natomiast – zgodnie z definicją, co nie jest towarem, jest usługą – należy się zastanowić czy sprzedaż tychże udziałów nie będzie stanowić usługi, co do zasady podlegającej podatkowi VAT. Art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów określonej w art. 7, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę dokonania czynności prawnej,
  • zobowiązanie się do powstrzymania od działań,
  • świadczenie usług, zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub nakazem z mocy prawa.

W myśl takiej definicji usługi, sprzedaż udziałów mogłaby być uznane za jej świadczenie, o ile sprzedaż ta miałaby miejsce w ramach wykonywanej profesjonalnej działalności podmiotu gospodarczego. Inaczej mówiąc, jeśli sprzedaży udziałów dokonuje podmiot będący podatnikiem podatku VAT, ale objęty tym podatkiem z tytułu innej działalności gospodarczej, to posiadanie udziałów należy uznać za odrębny aspekt jego działalności, nie objęty zakresem VAT. Na takim stanowisku stanął Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Natomiast sprzedaż udziałów będzie podlegać podatkowi od czynności cywilno-prawnych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika