Środki pieniężne po rozwodzie

Pytanie:

Po rozwodzie pozostały mi na koncie środki finansowe, które zapewne wkrótce ulegną podziałowi - pozew już został złożony przez byłą małżonkę, jednak do podziału wchodzą też nieruchomości i najdelikatniej szacując sprawa może potrwać najmniej rok. Tym czasem potrzebowałbym doraźnie uruchomić cześć finansów z tej puli spornej. Z całą pewnością ok. połowy tych środków i tak przypadnie mi po podziale.Czy mogę zadysponować tymi środkami bez żadnego ryzyka prawnego? Dodam, że w razie wydania wyroku w sprawie podziału majątku nie będzie problemem spłata ew. zobowiązań.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak rozumiemy ma Pan swobodny dostęp do środków finansowych, o których mowa w opisie sytuacji faktycznej. Innymi słowy nie zostały one np. zdeponowane w depozycie sądowym lub sąd też nie wydał postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń powódki poprzez zajęcie konta bakowego. Wskazujemy również, iż poniższe uwagi będą się odnosiły jedynie do kwot pieniężnych, które przed orzeczeniem rozwodu wchodziły w skład majątku wpsólnego małżonków.

Z dniem orzeczenia rozwodu ustał pomiędzy małżonkami ustrój wspólności majątkowej. Do czasu podzielenia majątku odpowiednie zastosowanie mają przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku - art. 46 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z kolei na podstawie art. 1035 Kodeksu cywilnego, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy o współwłasności w częsciach ułamkowych.

Odnośnie kwot pieniędzy, które wchodzą w skład współwłasności należy stwierdzić, iż Pana żona ma roszczenie o przekazanie jej połowy tych środków finansowych, chyba że sąd w orzeczeniu o podziale majątku odmiennie ustali udziały byłych małżonków w majątku. Zatem zachodzi pewne ryzyko, iż w przypadku orzeczenia, że udział w majątku Pana żony jest wyższy niż 50% to rozporządzenie kwotą stanowiącą jej udział może - przy spłenieniu dalszych przesłanek - spowodować możliwość wystąpienia przez Pana żonę ze skargą pauliańską - art. 527 i nast.

Jedną z przesłanek zastosowania skargi paulińskiej jest działania przez dłużnika (w tym układzie Pana) ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli (w tym układzie Pana byłej żony) - art. 527 par. 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli okazałoby się, iż w wyniku zadysponowania przez Pana majątkiem będącym przedmiotem współwłasności byłych małżonków nie byłby Pan jednak w stanie spłacić byłej żony to przy spełnieniu pozostałych przesłanek z art. 527 i nast. była żona będzie mogła domagać się uznania pewnych czynności prawnych za bezskuteczne.

Wydaje się zatem, iż przy zachowaniu ostrożności, tak, aby zapewnić możliwość spłaty byłej żony, może Pan swobodnie dysponować pieniędzmi przy czym należy mieć na uwadze, iż sąd może orzec nierówne udziały w majątku wspólnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: