Stawka podatku VAT na usługi pakowania

Pytanie:

"Przy działalności związanej z pakowaniem według nowego PKD 82.92.Z i PKWiU 74.82.10-00.00, jaka jest stawka podatku VAT?"

Odpowiedź prawnika: Stawka podatku VAT na usługi pakowania

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przepisy ustawy o VAT lub przepisów wykonawczych nie przewidują stawki obniżonej VAT dla usług związanych z pakowaniem lub działalności związanej z pakowaniem, stąd stawka VAT na usługi związane z pakowaniem wynosi co do zasady 22%. Jedynym wyjątkiem są usługi pakowania dotyczące towarów eksportowanych, związane bezpośrednio z eksportem towarów, do których - zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT - stosuje się stawkę podatku w wysokości 0 %.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika