e-prawnik.pl Porady prawne

Szkolenie BHP a praca u nowego pracodawcy

Pytanie:

Czy pracownik, który odbył szkolenie z zakresu BHP u poprzedniego pracodawcy musi przechodzić to szkolenie jeszcze raz u nowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Szkolenie BHP a praca u nowego pracodawcy

4.6.2003

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Wydane w tej materii rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wyraźnie przewiduje, iż szkolenie wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy. Z obowiązku odbycia szkolenia podstawowego zwolnione są osoby posiadające zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwenci studiów wyższych o specjalności ,,bezpieczeństwo i higiena pracy''; oraz studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także osoby posiadające kwalifikacje określone dla inspektorów pracy w odrębnych przepisach. Podkreśłić przy tym także należy, iż ukończenie przez pracownika szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia podstawowego lub okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z ukończeniem takiego szkolenia. Wskazane powyżej regulacje stanowią podstawę do ewentualnego zwolnienia pracownika ze szkolenia BHP. N2: Po 29 listopada 2002r. nie bedzie jednak konieczne kierowanie pracownika na szkolenie, ani nie przeprowadzenie szkolenia pracownika, którego pracodawca zatrudnia ponownie na tym samym stanowisku pracy bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ