Termin do sprostowania wyroku

Pytanie:

"Sąd rejonowy wydał wyrok. Napisał w nim: z powództwa AB przeciwko CD o: a,b,c,d,e, a ja wcale nie wnosiłam o "c". Oddala powództwo w części dotyczącej "c". Sąd jest nad uprzejmy i celowo rozstrzyga o czymś, czego nie było w żądaniu pozwu, bo chce mi zamknąć w ten sposób drogę do dochodzenia w przyszłości innych roszczeń uzależnionych od "c". W jaki sposób można sprostować wyrok, w którym sąd rozstrzyga "na siłę" o tym, czego nie było w pozwie? Czy uznać to jako "oczywistą omyłkę" i domagać się sprostowania? Czy jest jakiś termin na złożenie wniosku o sprostowanie wyroku? Nie pytam o termin na uzupełnienie wyroku, bo wiem, że jest dwutygodniowy. Czy podnieść to w apelacji?"

Odpowiedź prawnika: Termin do sprostowania wyroku

Art. 350 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje sprostowanie wyroku przez sąd z urzędu. Sprostowanie to powinno nastąpić, jeżeli tylko sąd stwierdzi konieczność dokonania poprawek. Wniosek o sprostowanie może także złożyć strona. Sprostowanie wyroku nie jest ograniczone żadnym terminem. Sprostowanie nie może prowadzić do zmiany rozstrzygnięcia. Jeśli sąd rozstrzygnął o wirtualnym powództwie poprzez jego oddalenie, to sprostowanie jest niedopuszczalne.

Sprostowanie wyroku bowiem może polegać jedynie na sprostowaniu niedokładności, poprawieniu błędów pisarskich lub rachunkowych, sprostowaniu innych oczywistych omyłek.

Nie jest oczywistą omyłką, która może zostać sprostowana, opuszczenie przez sąd w wyliczaniu zasądzonych pozwem roszczeń jednego z nich przy równoczesnym stwierdzeniu, że w pozostałej części powództwo zostaje oddalone.

Z uwagi na niedopuszczalność sprostowania wyroku pozostaje zatem jedynie apelacja.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika