Termin wykonania umowy pożyczki

Pytanie:

Od którego dnia należy liczyć termin wykonania umowy pożyczki (o którym mowa w art. 4. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny); czy jest to dzień wypłaty czy spłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dla zagadnienia wykonania umowy pożyczki decydujące znaczenie ma chwila spełnienia zobowiązania przez dłużnika. Wbrew pierwszej intuicji nie chodzi jednak o pożyczkobiorcę, lecz o pożyczkodawcę. Na mocy zawartej umowy jest on wszak zarówno stroną uprawnioną (do żądania spłaty pożyczonej kwoty), jak i zobowiązaną (do wypłacenia pożyczkobiorcy sumy, o którą ten ostatni się ubiega).

W konsekwencji, 10-dniowy termin powinien być liczony od chwili otrzymania pieniędzy przez pożyczkobiorcę. Analogicznie, statuowany w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), termin 3-miesięczny również należy liczyć od wzmiankowanego momentu.

Przeciwna konstatacja, tj. ta zakładająca, iż wykonanie umowy następuje z chwilą uiszczenia ostatniej raty pożyczki, rodziłaby swoisty absurd legislacyjny. Przyznawałaby bowiem osobie biorącej pożyczkę prawo do odstąpienia od umowy już po dokonaniu pełnej spłaty należności (a więc kwoty bazowej powiększonej o uzgodnione oprocentowanie). Skutkowałoby to powstaniem po jej stronie roszczenia o zwrot tego, co otrzymała ponad uzyskaną kwotę, odbierając tym samym sens działalności pożyczkodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jego wykonania

  Zawierając umowę o dzieło Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Często może dojść do sytuacji, iż upłynął (...)

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • Ustna umowa pożyczki - ograniczenia dowodowe

  Umowa pożyczki jest jedną z częstych form pomocy osobom z kręgu bliskich znajomych lub rodzinny, którzy potrzebują gotówki na różnorakie - mniej lub bardziej doniosłe - cele.

 • Umowa kredytu

  Dostępność kredytu bankowego jest jedną z podstaw dobrze rozwijającej się gospodarki rynkowej. Przedsiębiorcy potrzebują zastrzyku gotówkowego w celu sfinansowania swych przedsięwzięć, z których (...)

 • Umowa o dzieło , Na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa wzajemna. Dzieło może mieć zarówno (...)

NA SKÓTY