e-prawnik.pl Porady prawne

Termin wykonania umowy pożyczki

Pytanie:

Od którego dnia należy liczyć termin wykonania umowy pożyczki (o którym mowa w art. 4. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny); czy jest to dzień wypłaty czy spłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dla zagadnienia wykonania umowy pożyczki decydujące znaczenie ma chwila spełnienia zobowiązania przez dłużnika. Wbrew pierwszej intuicji nie chodzi jednak o pożyczkobiorcę, lecz o pożyczkodawcę. Na mocy zawartej umowy jest on wszak zarówno stroną uprawnioną (do żądania spłaty pożyczonej kwoty), jak i zobowiązaną (do wypłacenia pożyczkobiorcy sumy, o którą ten ostatni się ubiega).

W konsekwencji, 10-dniowy termin powinien być liczony od chwili otrzymania pieniędzy przez pożyczkobiorcę. Analogicznie, statuowany w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), termin 3-miesięczny również należy liczyć od wzmiankowanego momentu.

Przeciwna konstatacja, tj. ta zakładająca, iż wykonanie umowy następuje z chwilą uiszczenia ostatniej raty pożyczki, rodziłaby swoisty absurd legislacyjny. Przyznawałaby bowiem osobie biorącej pożyczkę prawo do odstąpienia od umowy już po dokonaniu pełnej spłaty należności (a więc kwoty bazowej powiększonej o uzgodnione oprocentowanie). Skutkowałoby to powstaniem po jej stronie roszczenia o zwrot tego, co otrzymała ponad uzyskaną kwotę, odbierając tym samym sens działalności pożyczkodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY