Termin ważności pełnomocnictwa

Pytanie:

W roku 2004 udzieliłam mojej mamie notarialne pełnomocnictwo. Notariusz ustalił moją tożsamość na podstawie paszportu, wydanego z terminem ważności do czerwca 2007 r. Czy w związku z tym to pełnomocnictwo przeterminowało się, czy jednak jest nadal prawnie ważne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 101 k.c. stanowi:

§ 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

§ 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Odwołalność pełnomocnictwa w każdej chwili jest konsekwencją stosunku zaufania mocodawcy do pełnomocnika i dlatego jest regułą. Przepisy Kodeksu cywilnego nie zastrzegają żadnej formy odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę nawet w sytuacji, gdy forma taka była zastrzeżona dla udzielenia pełnomocnictwa.

Tak więc, pełnomocnictwo wygasa w skutek:

  • odwołania przez mocodawcę,

  • śmierci mocodawcy,

  • w określonych wypadkach z mocy samego prawa (np. na podstawie Prawa upadłościowego przyjmowano, że ogłoszenie upadłości mocodawcy uniemożliwiało jego reprezentowanie przez ustanowionego pełnomocnika prawa materialnego, jak i pełnomocnika procesowego).

Jak wskazuje art. 85 prawa o notariacie:

§ 1. Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności.

§ 2. Stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a w braku takich dokumentów - w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej.

§ 3. Sposób stwierdzenia tożsamości notariusz określi w sporządzonym dokumencie.

Czynność powyższa jest jedynie czynnością jednorazową, stwierdzającą, czy osoby w danym momencie są tymi, za które się podają, a także czy mają zdolność do czynności prawnych w konkretnym momencie.

Zarówno przepisy Kodeksu cywilnego, jak i prawa o notariacie nie przewidują możliwości wygaśnięcia (odwołania, nieważności, "przeterminowania") pełnomocnitwa na skutek utraty ważności dokumentu, na podstawie którego ustalana była tożsamość osób biorących udział w ustanawianiu pełnomocnika. Z powyższego wynika - zakładając, że nie zaszła żadna z powyższcyh okoliczności wygasnięcia pełnomocnictwa - że pełnomocnitwo udzielone przez Panią nadal będzie ważne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: