Ubezpieczenia oc komunikacyjne a zadośćuczynienie

Pytanie:

Nastąpiło potrącenie osoby na przejściu dla pieszych, osoba odniosła obrażenia ciała na okres przekraczający 7 dni. Obecnie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przez Policję.treść pytania jest następująca, czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe w przypadku przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie, odpowiada tylko za szkodę, czy również zadośćuczynienie może być wypłacone z polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych inaczej mówić czy od ubezpieczyciela można domagać się wypłaty zadośćuczynienia, czy tylko sprawca ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy o ubezpieczeniach obowiązkowych rozróżniają pojęcie szkody na osobie oraz szkody na mieniu. Z braku szczegółowego wyjaśnienia tych pojęć, należy posłużyć się regulacjami kodeksu cywilnego, które podobnie jednak nie definiują pojęcia szkody. Kodeks cywilny wskazuje jedynie, że szczególnym rodzajem szkody jest krzywda (szkoda niemajątkowa), która obejmuje cierpienia fizyczne oraz psychiczne związane ze zdarzeniem, które szkodę wywołało. W związku z wystąpieniem krzywdy, poszkodowany może żądać stosownego zadośćuczynienia. Tym samym, nie ma podstaw aby wyłączać zadośćuczynienie z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach komunikacyjnego OC. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 r. nr 124 poz.1152):

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Przepis zobowiązuje wobec tego do ubezpieczenia ryzyka wystąpienia szkody pod każdą postacią, również niemajątkowej, a tym samym obejmuje również zadośćuczynienie. Tym samym zadośćuczynienie jest objęte umową z ubezpieczycielem i powinno zostać wypłacone w ramach OC.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY