e-prawnik.pl Porady prawne

Ubezpieczenie osoby współpracującej

Pytanie:

Prowadzę firmę jako osoba fizyczna. Jako osobę współpracującą zatrudniam żonę. Żona posiada rentę socjalną. Za żonę odprowadzam składki ZUS łącznie z ubezpieczeniem chorobowym. Żona ostatnio była w szpitalu. Szpital nie chce wystawić zwolnienia lekarskiego żonie ze względu na brak książeczki zdrowia z ramienia mojej firmy. ZUS odmawia wystawienia tej książeczki. Czy stanowisko ZUS-u jest zgodne z prawem i nie mogę żądać wydania książeczki na żonę? Jeżeli nie uzyskam książeczki to dlaczego wymusza się na mnie płacenie składek?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie osoby współpracującej

6.5.2009

Na podstawie uchylonych już przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, dowodem objęcia ubezpieczeniem społecznym była legitymacja ubezpieczeniowa. Zasady wystawiania tej legitymacji były regulowane rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie wzorów i trybu wystawiania legitymacji ubezpieczeniowych. Zgodnie z tym, uchylonym już rozporządzeniem, legitymacje ubezpieczeniową wydawano pracownikowi. Natomiast. osoba współpracująca nie jest uważana w świetle przepisów ubezpieczeniowych za pracownika. Osoba współpracująca stanowi odrębną kategorię od pracownika. Za osobę współpracującą należy opłacać składki na podobnych zasadach jak od osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Osoba współpracująca podlega  zawsze ubezpieczeniu zdrowotnemu, w określonych przypadkach ubezpieczeniu społecznemu, przy czym składka na ubezpieczenie chorobowe nie będzie składką obligatoryjną. Przyjmuje się, że w  rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie są "osobami mającymi ustalone prawo do renty" osoby pobierające rentę socjalną przyznawaną na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Osoba pobierająca rentę socjalną, będąca osobą współpracującą podlega  więc obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. 
Można również dodać, że, ani ustawa regulująca zasady wypłacania zasiłków chorobowych, ani też wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie uzależniają wystawienia zaświadczenia lekarskiego od przedstawienia legitymacji ubezpieczeniowej. Przepisy jedynie wskazują jakie dokumenty są podstawą do udzielenia świadczenia medycznego. Obecnie, dokumentem uprawniającym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenie chorobowe to ZUS na podstawie dostarczonego zaświadczenia rozstrzyga, czy żonie przyznać świadczenie z ubezpieczenia chorobowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ