Ugoda a wyrok zasądzający alimenty

Pytanie:

Czy ugoda zawarta w Sądzie z pełnoletnim dzieckiem w sprawie alimentów to to samo co orzeczenie Sądu o przyznaniu alimentów. Pytam dlatego, gdyż po zawarciu ugody na moją prośbę skierowaną do Sądu o przysłanie orzeczenia otrzymałem protokół rozprawy. Brak w nim: czasu do kiedy mam płacić alimenty, do jakiego dnia miesiąca, żadnych konkretów. Wszystkie ustalenia były wyłącznie ustne, nie otrzymałem ich na piśmie. Czy w wypadku dajmy na to zawieszenia płacenia alimentów, komornik będzie miał podstawę do egzekwowania roszczeń przy zawartej ugodzie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zawarcie ugody przed sądem prowadzi do pojednania stron, a w efekcie do umorzenia postępowania. W takim przypadku sąd wydaje zgodnie z art. 355 Kodeksu postępowania cywilnego postanowienie o umorzeniu postepowania. Osnowa ugody, tj. jej treść, powinna dokładnie określać ostatecznie ustalone między stronami rozmiary świadczenia i zakres objętych procesem roszczeń, które mają zostać zaspokojone. Treść ugody musi być jasna - nie jest dopuszczalne późniejsze rozstrzyganie wątpliwości co do oświadczeń stron w drodze postanowienia sądu, tak jak usuwane są wątpliwości co do treści wyroku Nie jest również dopuszczalny wniosek o uzupełnienie ugody. Osnowę ugody (jej treść) należy objąć protokołem sądowym, czyli musi ona być wciągnięta do protokołu oraz podpisana przez strony. Po zawarciu ugody sąd umarza postepowanie, wydajac wyżej wspomniane postanowienie. Strona może ewentualnie żądać uzupełnienia protokołu, nie później jak do momentu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie (w przypadku postanowienia o umorzeniu postępowania, postanowienie to uprawomocni się 7 dni po doręczeniu Panu tego postanowienia lub 7 dni po ogłoszenia postanowienia, jeśli nie zażądał Pan jego doręczenia) . Sprostowanie lub odmowa sprostowania protokołu zapada w formie zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego. Ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny, równorzędny wyrokowi sądowemu, dlatego może być podstawą prowadzenia egzekucji przez komornika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • Zawarcie ugody administracyjnej

  Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna (...)

 • Koniec sporu Comarch - ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł z konsorcjum Comarch sądowną ugodę. Oznacza to definitywne zakończenie sporu dotyczącego częściowego rozwiązania umowy na utrzymanie kompleksowego systemu (...)

 • Ugoda, czyli tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów

  Ugoda to umowa między stronami będącymi w sporze. Ugoda jest umową dwustronną, wzajemną. Jej celem jest - jak sama nazwa wskazuje - dojście do porozumienia. Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa (...)

 • Ugoda pozasądowa

  Uczestnicząc w obrocie gospodarczym, jesteśmy stale związani różnego rodzaju stosunkami prawnymi z wieloma podmiatami. Wcześniej czy później na tle któregoś z nich może powstać (...)

NA SKÓTY