Ugoda sądowa a ugoda pozasądowa

Pytanie:

Na wniesionej przez mnie sprawie sądowej dot. dużych należności z tytułu pracy - rozwiązałem umowę w VII/05-na podstawie art. 55 par 1.1 k.p. - sąd wyznaczył 21 dni na rokowania ugodowe. Nie jestem zainteresowany ugodą z pracodawcą, którego sytuacja finansowa jest tragiczna. Zajęcia komornicze, duże długi, sprawy w toku. Sama zaś ugoda nie ma mocy wykonawczej, a wiem, że pracodawca nie będzie mi płacił w ramach ugody, tak jak nie płaci teraz bez ugody. Pracodawca dąży do ugody, bo oczekuje cofnięcia mojego pozwu i odsunięcia groźby ewentualnej egzekucji komorniczej w razie przysądzającego wyroku. Mogę przystać jedynie na ugodę sądową - co Sąd też sugerował - bo już wiem z uzyskanych informacji, że taka ugoda jest aktem wykonawczym, a więc jeśli pracodawca będzie się uchylał oddam ugodę do egzekucji komornikowi - już bez decyzji sądu. Czy aby zawrzeć ugodę sądową muszę najpierw podpisać ugodę z pracodawca i zaznaczyć w tej ugodzie, że nabiera mocy prawnej dopiero po decyzji sądu? Czy wystarczy tylko zwrócić się do sądu, że jestem gotowy taką ugodę podpisać? Może najpierw należy w formie protokołu ustalić z pracodawca warunki ugody. Chcę udać się do pracodawcy 16.01.06 i przedłożyć propozycję do ugody sądowej na piśmie, a potem niezależnie od odpowiedzi poinformować Sąd. Czy jest jakaś forma wymagana do takich działań?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sprecyzowania wymaga informacja, że ugoda sądowa nie jest tytułem wykonawczym, lecz tytułem egzekucyjnym. Taki tytuł egzekucyjny stanie się tytułem wykonawczym dopiero po zaopatrzeniu go przez sąd w klauzulę wykonalności. Zgadza się, że ugoda pozasądowa nie stanowi tytułu egzekucyjnego i jest dla strony niedogodna w razie, gdy zobowiązany z ugody jej nie wypełnia. Ugoda zaś sądowa daje podstawę po zaopatrzeniu ją w klauzulę wykonalności do prowadzenia w oparciu o nią postępowania egzekucyjnego. Ugodę taka zawiera się przed sądem. Strony mogą wstępnie ustalić postanowienia tej ugody. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed sądem sąd umorzy postępowanie. Nie należy podpisywać ugody z pracodawcą, jeśli chce pan by miała ona charakter ugody sądowej. Może dojść jedynie do wstępnych uzgodnień przyszłej ugody sądowej. Pisemna propozycja warunków przyszłej ugody sądowej jest dopuszczalna. W takim przypadku sąd na rozprawie zapyta czy strony chcą zawrzeć ugodę jeśli tak sąd przyjmie oświadczenia stron do protokołu. Pisma kierowane do stron, które są związane ze sprawą sądową, jak i kierowane do sądu powinny być wskazywać przede wszystkim czego dotyczą, zawierać oznaczenie sprawy z podaniem sygnatury, oznaczenie stron postępowania, sądu (ogólnie powinny odpowiadać wymaganiom dla pism procesowych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.11.2017

  Ugoda pozasądowa

  Uczestnicząc w obrocie gospodarczym, jesteśmy stale związani różnego rodzaju stosunkami prawnymi z wieloma podmiatami. Wcześniej czy później na tle któregoś z nich może powstać (...)

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 17.11.2004

  Zawarcie ugody administracyjnej

  Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna (...)

 • 12.10.2017

  Ugoda, czyli tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów

  Ugoda to umowa między stronami będącymi w sporze. Ugoda jest umową dwustronną, wzajemną. Jej celem jest - jak sama nazwa wskazuje - dojście do porozumienia. Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa (...)

 • 29.11.2013

  Można zakończyć spory w wyniku mediacji...

  Mediację prowadzi się ma się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy. Mediacja prowadzona jest na podstawie umowy o mediację (też niezależnie od postępowania cywilnego) (...)