Ugoda w postępowaniu egzekucyjnym

Pytanie:

Podczas egzekucji sądowej dłużnik wytoczył mi powództwo przeciwegzekucyjne opozycyjne. Część długu komornik już wyegzekwował na moją rzecz. Czy możliwa jest ugoda, że ja zrzekam się roszczenia i cofam wniosek egzekucyjny, a dłużnik zrzeka się roszczeń o kwoty już wyegzekwowane? Każdej ze stron taka ugoda odpowiadałaby.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Witam

Strony postępowania egzekucyjnego mogą zawrzeć ugodę co do wzajemnych roszczeń objętych zarówno wnioskiem o wszczęcie egzekucji jak i powództwa opozycyjnego. Natomiast sama ugoda nie jest przesłanką umorzenia postępowania egzekucyjnego ani zakończenia go w inny sposób, niemożliwe jest również cofnięcie wniosku o wszczęcie egzekucji. W tym wypadku wierzyciel uprawniony jest do złożenia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, który zgodnie z art. 825 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego, organ prowadzący egzekucję jest obowiązany uwzględnić. Uprawnienie to jest ograniczone w sytuacji gdy egzekucję wszczęto z urzędu lub na wniosek uprawnionego organu, wtedy do umorzenia potrzebna jest również odpowiednia zgoda. Również w tym wypadku dłużnik ponosi niezbędne koszty, które wierzyciel poniósł w celu dochodzenia swoich praw (art. 770 kpc). Warto jeszcze wspomnieć, że zgodnie z art. 826 kpc, umorzenie postępowania uchyla dokonane czynności egzekucyjne jednak nie pozbawia wierzyciela możliwości wszczęcia ponownie egzekucji w przyszłości jeżeli jest ono nadal dopuszczalne.

 

Z poważaniem 

Redakcja serwisu http://www.e-prawnik.pl/

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: