Ułaskawienie i zatarcie skazania

Pytanie:

Czy można pisać o ułaskawienie już po odbyciu kary? Chciałbym mieć czysty wpis o niekaralności. Czy może jest inna droga? Zaznaczam, że zatarcie skazania nie wchodzi w rachubę.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Głównym celem postępowania ułaskawieniowego jest korekta prawomocnego wyroku w części dotyczącej kary. Ułaskawienie bowiem polega na całkowitym lub częściowym darowaniu albo złagodzeniu kary wymierzonej skazanemu na mocy prawomocnego wyroku sądu. W Polsce tylko Prezydent RP może skorzystać z prawa łaski. Niestety prawo łaski musi być środkiem o charakterze wyjątkowym, oznacza bowiem ingerencję władzy wykonawczej w niezawisłe decyzje sądów, podważa ono autorytet sądów i narusza zasadę równości wobec prawa. Zakres ułaskawienia pozostawiony jest uznaniu Prezydenta. W szczególności więc, aktem łaski, orzeczona kara może być darowana w całości, złagodzona w części, darowany środek karny, zamieniona kara na rodzajowo łagodniejszą, zawieszone wykonanie orzeczonej kary lub pozostałej do odbycia kary itp. Prawo łaski obejmować może też zatarcie skazania przed upływem terminów wymienionych w Kodeksie karnym. Innym sposobem wcześniejszego zatarcia skazania jest to, by Sąd na wniosek skazanego zarządził zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat (art. 107 par 2 KK).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: