Umorzenie egzekucji alimentów

Pytanie:

"Od 10 lat płacę alimenty na moje dzieci, przebywające wraz z matką na stałe za granicą, za pośrednictwem komornika. Koszty komornicze stanowią dla mnie dodatkowe, comiesięczne obciążenie. Pomimo moich próśb kierowanych do byłej żony sytuacja taka trwa od lat. Czy istnieje jakaś inna możliwość skasowania egzekucji komorniczej niż odpowiednia decyzja wierzyciela? Niewielka zaległość została już dawno spłacona, płatności dotyczą alimentów bieżących."

Odpowiedź prawnika: Umorzenie egzekucji alimentów

W przepisach brak podstawy do żądania umorzenia egzekucji lub jej zakończenia w przypadku świadczeń powtarzających się. Najprostszym jednak sposobem ominięcia kosztów komorniczych jest dobrowolne spełnienia świadczenia. Przy wszczęciu postępowania o egzekucję świadczeń alimentacyjnych komornik naliczy należną opłatę od wartości egzekwowanego świadczenia (roczna wysokość alimentów). Jeśli egzekucja trwa dłużej niż rok, dalsze opłaty naliczane są od kwot rzeczywiście egzekwowanych. Jeśli dłużnik spełnia świadczenia dobrowolnie ma prawo żądać od komornik wstrzymania jego czynności egzekucyjnych (przedstawiając mu dowód zapłaty alimentów). W praktyce może okazać się to dość kłopotliwe. Domyślam się, że egzekucja prowadzona jest poprzez zajęcie wynagrodzenia pracowniczego. W takim przypadku wstrzymanie czynności komorniczych musiałoby polegać na zawiadomieniu zakładu pracy o zwolnieniu wynagrodzenia spod zajęcia. Komornik powinien wykonać takie zawiadomienie, jeśli uprzednio zostanie mu okazany dowód zapłaty dobrowolnej. Trzeba zatem zaryzykować i przynajmniej jedną ratę miesięczną zapłacić wcześniej. Proszę pamiętać także, że na czynności komornika przysługuje skarga do sądu.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika