e-prawnik.pl Porady prawne

Zwrot odsetek i kosztów komorniczych

Pytanie:

Podatnik złożył korektę informacji w podatku od nieruchomości za 5 lat wstecz, gdyż miał źle opodatkowany grunt. Organ podatkowy uznał racje podatnika, wznowił postępowanie podatkowe i odpisał część podatku za 5 lat. Za ostatnią ratę 2011 roku podatnik dostał upomnienie od którego się odwołał bo stwierdził, że odsetki które mu pobierał komornik od źle naliczonych zaległych rat podatkowych, a także koszty komornicze były zawyżone i wnosi o zwrot części odsetek i kosztów komorniczych. Czy podatnikowi należy się zwrot części odsetek i kosztów komorniczych od źle naliczonych rat podatkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot odsetek i kosztów komorniczych

21.5.2012

Zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.

Dla odpowiedzi na pytanie odnośnie zwrotu ewentualnych odsetek od zaległości kluczowe jest odpowiedzenie na pytanie czy zaległość istniała. Jeśli tak, to organ słusznie naliczył odsetki i nie powinien dokonywać ich zwrotu. Jeśli zaległości podatkowej nie było, to pobrane odsetki powinny zostać zwrócone. Podobne zasady można zastosować do pobranych kosztów egzekucyjnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ