e-prawnik.pl Porady prawne

Umorzenie odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań podatkowych

Pytanie:

Czy organ podatkowy może umorzyć podatnikowi odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań podatkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umorzenie odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań podatkowych

8.11.2011

Ordynacja podatkowa przewiduje w Rozdziale 7a ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Niektóre z ulg mogą dotyczyć również odsetek za zwłokę. Organ podatkowy może na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym umorzyć w całości lub w części odsetki za zwłokę (art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej). Składając wniosek o umorzenie odsetek za zwłokę należy przede wszystkim określić zaległość podatkową, której dotyczy wniosek, wysokość odsetek na dzień złożenia wniosku oraz przedstawić uzasadnienie. Okolicznością uzasadniającą wnioskowanie o umorzenie odsetek może być przykładowo sytuacja finansowa podatnika, jego stan majątkowy, itd. Jeżeli organ podatkowy uzna, że za umorzeniem odsetek przemawia ważny interes podatnika, może podjąć decyzję o umorzeniu odsetek.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ