Umorzenie postępowania egzkucyjnego

Pytanie:

"Zgodnie z art. 823 kpc, postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od ustania przyczyny zawieszenia. Wierzyciel, w tym wypadku żona (sprawa u komornika z wyroku sądu o podziale majątku) zawiesiła postępowanie egzekucyjne w marcu zeszłego roku, czy z mocy tego artykułu komornik powinien sam wydać wniosek o umorzeniu postępowania (zaznaczam że już minął rok)? Czy z chwilą umorzenia przez komornika postępowania egzekucyjnego umarzają się wszystkie koszta z tym związane - odsetki od należności i koszty komornicze? W jakim czasie od umorzenia wierzyciel może ponownie wnieść do komornika wniosek o egzekucje?"

Odpowiedź prawnika: Umorzenie postępowania egzkucyjnego

Zgodnie z art. 823 kpc, postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od ustania przyczyny zawieszenia. W literaturze przedmiotu nie ma całkowitej zgody co do sposobu interpretacji tego przepisu. W doktrynie wypowiedziano pogląd, że umorzenie postępowania nie nastąpi mimo trwania zawieszenia przez okres jednego roku, jeżeli wierzyciel nie miał możliwości podjęcia postępowania (tak: Świeboda Zdzisław, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2004 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie III) Jeżeli więc już w dniu zawieszenia postępowania wierzyciel mógł wnieść o podjęcie tego postępowania, umorzy się ono po upływie roku od dnia zawieszania. Komornik nie wydaje odrębnego postanowienia o umorzeniu postępowania z mocy prawa. Jednakże, dłużnik na podstawie art. 827 kpc może domagać się wydania zaświadczenia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich. Przepisy nie ustanawiają okresu czasu, którego upływ może uprawnia wierzyciela do podjęcia na nowo postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel może więc od razu żądać podjęcia postępowania.
Jeżeli chodzi natomiast o koszty komornicze to w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.  Wskutek samego umorzenia postępowania egzekucyjnego nie umarzają się odsetki od należności.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika