Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług internetowych oraz wykonywania fotografii i filmów z uroczystości ślubnych. Jestem oczywiście czynnym podatnikiem podatku VAT. W najbliższym czasie planuje zamknięcie działalności /aktualnie pracuję w spółce w pełnym wymiarze/ i wykonywanie umów o dzieło /jako twórca/ tylko w zakresie fotografii ślubnej i/lub filmowania wraz z przeniesieniem praw autorskich na zleceniodawcę umowy. Takich umów wykonywałbym tylko kilka w przeciągu roku. Jaka jest stawka VAT od opisanej wyżej umowy o dzieło i czy istnieje możliwość i na jakich warunkach możliwe jest zwolnienie z podatku VAT od tych umów?"

Odpowiedź prawnika: Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Stawka VAT na usługi fotograficzne co do zasady wynosi 22%. Jeśli jednak podatnik zamierza wykonywać usługi poza działalnością gospodarczą, na podstawie umów o dzieło zawartych z innym przedsiębiorcą (umowy takie nie mogą być zawierane bezpośrednio z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej), to usługi takie będą klasyfikowane na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie jako działalność gospodarcza, ale jako działalność wykonywana osobiście (art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W takiej sytuacji istnieje możliwość skorzystania ze wyłączenia z podatku od towarów i usług (VAT) na mocy art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności  z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zatem jeśli są spełnione warunki określone w powyższym przepisie podatnik unika konieczność opodatkowania wykonywanych usług podatkiem VAT.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika