Umowa pomiędzy małżonkami a alimenty na dziecko

Pytanie:

Mam pytanie w sprawie alimentów na dziecko jakie płaci ojciec po rozwodzie z żoną. Załóżmy, że sąd w wyniku procesu rozwodowego orzeka, że ojciec ma płacić alimenty w określonej wysokości na dziecko. Ojciec uznaje, że kwota alimentów jest dla niego za wysoka, udaje mu się po pewnym czasie przekonać o tym matkę dziecka; matka godzi się na niższą kwotę i przez jakiś czas ojciec daje matce na dziecko mniej pieniędzy. Czy takie postępowanie jest dozwolone (sąd orzekając o wysokości alimentów miał na względzie dobro dziecka, nie matki)? Czy jeżeli matka zmieni zdanie to może domagać się różnicy w kwocie pomiędzy dotychczas otrzymanymi pieniędzmi, a kwotą wynikającą z alimentów ustanowionych przez sąd? Czy sąd zawsze w procesie rozwodowym orzeka o alimentach na rzecz dziecka, nawet jeżeli rodzice chcieliby, aby ta sprawa pozostała między nimi (dogadują się w tej sprawie)? Co w sytuacji, jeżeli ojciec traci pracę i nie ma środków na płacenie alimentów, a ma np. samochód (czy samochód w takim przypadku zostaje przejęty przez komornika i zlicytowany)? Czy ojciec płacący alimenty na rzecz dziecka musi uzyskać zgodę matki dziecka na wyjazd za granicę? Załóżmy, że ojciec zarabia ok. 1000-1200 zł miesięcznie. Ile będą wynosiły miesięczne alimenty?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd w wyroku rozwodowym ma zawsze obowiązek rozstrzygania o obowiązku alimentacyjnym. Sąd rozstrzyga te kwestie z urzędu, a nie na wniosek strony, więc nie jest możliwe ustalenie obowiązków alimentacyjnych jednego z rodziców względem małoletniego dziecka na podstawie umowy pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami. Jeżeli kwota uiszczana z tytułu obowiązku alimentacyjnego stała się zbyt wysoka po wydaniu wyroku ustalającego ten obowiązek, na skutek zmiany stosunków, wówczas można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego tego obowiązku. Należy tego dokonać w formie pozwu o obniżenie alimentów. Kwota świadczeń alimentacyjnych powinna być uiszczana w pełnej wysokości ustalonej przez sąd. Nie jest możliwe modyfikowanie tego obowiązku przez nieformalne umowy rodziców dziecka, gdyż godziłoby to w jego dobro. W sytuacji gdyby rodzic obciążony obowiązkiem alimentacyjnym stracił pracę i nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego możliwe jest zajęcie przez komornika przedmiotów należących do niego w celu zabezpieczenia roszczeń o świadczenia alimentacyjne. Prawo nie formułuje takiego obowiązku, aby rodzic płacący alimenty na rzecz dziecka musiał uzyskać zgodę drugiego rodzica na wyjazd za granicę. Art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Nie jest więc możliwe ustalenie w jakiej wysokości zobowiązany będzie musiał uiszczać świadczenia alimentacyjne, gdyż to należy do oceny sądu rozstrzygającego tą kwestię.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

WJ

27.2.2011 1:13:44

Re: Umowa pomiędzy małżonkami a alimenty na dziecko

1. Czy matka dziecka 4 latka chcąca uzyskać paszport dla niego w każdym przypadku go uzyska? Mam na myśli sytuację gdy ojciec dziecka się na to nie zgadza ponieważ straciłby jakąkolwiek kontrolę nad tym czy dziecku nie dzieje się krzywda poza granicami kraju. 2. Czy po wywiezieniu dziecka przez matke za granice kraju i zerwaniu poprzez to kontaktu dziecka z ojcem ustaje obowiązek alimentacyjny? Jeżeli tak to na jakich warunkach?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.3.2018

  Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

  Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione (...)

 • 26.8.2017

  500+ dla samotnych rodziców

  Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia (...)

 • 8.9.2016

  Unieważnienie małżeństwa

  Unieważnienie małżeństwa jest jednym z kilku powodów ustania małżeństwa. Inne przyczyny powodujące ustanie małżeństwa to śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka (...)

 • 17.12.2008

  Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

  W czasie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy oraz do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek, stosownie do swych sił oraz (...)

 • 16.6.2008

  O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

  Główną przesłanką dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. O rozwodzie orzeka właściwy sąd okręgowy. W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego (...)