Umowa sprzedaży między małżonkami

Pytanie:

"Moja żona, jak i ja prowadzimy działalności gospodarcze, posiadamy rozdzielność majątkową. Siedem miesięcy temu skończył się mojej żonie leasing na samochód ciężarowy, który wykupiła, ale faktury nie wrzuciła w koszty - nie wciągała samochodu w środki trwałe swojej firmy. Obecnie samochód jest zarejestrowany na żonę jako osobę prywatną i rozważamy sprzedaż samochodu do mojej firmy na umowę sprzedaży. Czy moja żona może mi sprzedać samochód w takiej formie, a ja mogę go wciągnąć w środki trwałe i amortyzować w swojej firmie bez narażania się urzędowi skarbowemu?"

Odpowiedź prawnika: Umowa sprzedaży między małżonkami

Małżonkowie, którzy posiadają ustrój rozdzielności majątkowej, są w sensie majątkowym dwoma odrębnymi podmiotami. Wszelkie posunięcia majątkowe między nimi muszą mieć zatem podstawę prawną. Jeśli zatem żona jest właścicielem pojazdu, który miałby być wykorzystywany w działalności gospodarczej męża, to może mu go wynająć, albo sprzedać.

Jeśli faktycznie małżonkowie zawrą umowę sprzedaży i mąż kupi pojazd, to - jeśli pojazd spełnia ogólne warunki uznania za środek trwały - mąż będzie mógł zaliczyć go do środków trwałych w prowadzonej działalności i go amortyzować.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. środki transportu - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika