Umyślność i nieumyślność czynu zabronionego

Pytanie:

Otrzymałem karę 5 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata z art. 270 §1 kk. Podpisałem przygotowany przez urzędnika gminy dokument, nie będąc już pracownikiem Urzędu. Dokument ten nie zmieniał merytorycznie treści oryginału, a jedynie kolejność nazwisk w rubrykach. Oryginał ja również podpisałem, ale w okresie, kiedy byłem pracownikiem. Czy był to czyn nieumyślny czy umyślny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 9 § 1 kodeksu karnego czyn jest popełniony umyślnie, jeśli ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić (tzw. zamiar bezpośredni) albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi (tzw. zamiar ewentualny). Aby zaistniał umyślny czyn zabroniony, zamiar sprawcy musi obejmować całość ustawowych znamion czynu zabronionego. Zatem sprawca przestępstwa podrobienia lub przerobienia dokumentu przede wszystkim musi działać z zamiarem sporządzenia lub przerobienia dokumentu, do których to czynności nie jest uprawniony (np. nie jest już urzędnikiem) i jednocześnie ma zamiar lub godzi się z tym, że taki dokument zostanie użyty jako autentyczny. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. Przepis ten odnosi się zatem do sytuacji, gdy sprawca zaniedbał wymaganych w danej sytuacji reguł ostrożności.

Zbrodnię (tj. czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą) można popełnić tylko umyślnie; występek (tj. czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc) można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi. Przestępstwo określone w art. 270 § 1 kk jest występkiem. Jego popełnienie nosi wyłącznie cechę umyślności, gdyż ustawa nie przewiduje możliwości popełnienia tego czynu nieumyślnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.2.2018

  Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • 15.7.2017

  Czym jest sprawstwo kierownicze? Rodzaje sprawstwa.

  Np. znachorowi, który doprowadził do śmierci półrocznego dziecka, prokuratura zarzuca sprawstwo kierownicze w nieumyślnym doprowadzeniu do śmierci. Czy jednak w tym przypadku rzeczywiście (...)

 • 2.5.2013

  Spóźniłeś się złożeniem deklaracji podatkowej? Co dalej?

  Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatnicy mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (...)

 • 27.6.2018

  Zmiany powrotne w IPN

  Sejm błyskawicznie znowelizował ustawę o IPN. Zmiana uchyla artykuł przewidujący odpowiedzialność karną za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III (...)

 • 21.9.2018

  Jak uzyskać państwową kompensatę dla ofiar niektórych czynów zabronionych?

  Na mocy ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych ofiary niektórych czynów zabronionych lub ich najbliżsi mogą ubiegać (...)