Usługi pośrednictwa finansowego a VAT

Pytanie:

Prowadzę firmę doradztwa i pośrednictwa finansowego. Pośrednictwo finansowe jest zwolnione z płacenia podatku VAT. Przy czym banki, z którymi współpracuję, życzą sobie faktur VAT, gdzie w pozycji VAT jest "zwolniony". Natomiast inne firmy z sektora finansowego życzą sobie faktur VAT z podatkiem 22%. Tak jest np. z firmami faktoringowymi, leasingowymi, czy też pośrednikami finansowymi. Czy słusznie naliczany jest tutaj podatek? Czy jeśli płaci za usługę klient (np. firma z sektora produkcji, handlu, usług), to takiemu klientowi należy wystawić fakturę VAT+22%, a jeśli za usługę płaci bank, to jemu wystawia się fakturę VAT-zwolniony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 pod poz. 3., jako zwolnione od podatku, wymieniono usługi pośrednictwa finansowego (sekcja J ex 65-67), z wyłączeniem:

 1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
 2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
 3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
 4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, - 00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
 5. usług ściągania długów oraz faktoringu,
 6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
 9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Zgodnie zatem z ogólną zasadą usługi pośrednictwa finansowego (sekcja J ex 65-67) są zwolnione z opodatkowania VAT, z wyjątkiem ściśle wskazanych przez przepis usług, Na zwolnienie przedmiotowe świadczenia usług finansowych z opodatkowania VAT nie ma znaczenia na rzecz jakiego podmiotu są one świadczone. Wszystko zależy od sposoby zakwalifikowania danej usługi, przykładowo jeśli będzie ona zakwalifikowana jako pośrednictwo finansowe (np. pośrednictwo przy udzieleniu kredytu przez bank), będzie korzystało ze zwolnienia), a jeśli jako doradztwo finansowe – będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 3.11.2011

  Jakie szczególne dokumenty są uznawane za faktury VAT?

  Przepisy rozporządzenia fakturowego uznają za faktury VAT pewne specyficzne dokumenty. Wszystkie te dokumenty przedstawiamy poniżej. Za faktury VAT uznaje się m.in. rachunki, o których mowa w art. (...)

 • 19.4.2017

  Koniec wolności w pośrednictwie przy przewozie osób?

  Wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób oraz ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób zakłada propozycja nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Co (...)

 • 6.3.2018

  Waluty wirtualne będą uregulowane

  Podmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty), będą zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach. 1 marca (...)

 • 29.12.2017

  Poprawa regulacji dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego

  Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń dotyczy ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy PE i Rady (UE) (...)

 • 14.6.2019

  Umowa pośrednictwa - ważny skutek, czy staranne działanie?

  Dyskusja nad kwestią, czy umowa pośrednictwa jest umową skutku, czy starannego działania trwa prawdopodobnie co najmniej tak długo, jak długo w polskim porządku prawnym funkcjonują przepisy art. (...)