Ustawowe ulgi nauczycieli akademickich

Pytanie:

Czy pracodawca (rektor uczelni) może zobowiązać pracowników do pokrycia części kwoty legitymacji PKP uprawniającej do ulgi, informując, że nie będzie rozliczał pełnej kwoty biletów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nauczyciele akademiccy uprawnieni są do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do tej 37% ulgi jest legitymacja nauczyciela akademickiego. Tyle mówią przepisy prawa, wszelkie szczegóły dotyczące tych kwestii zamieszczone są w statucie lub regulaminie uczelni. Natomiast co do ustawowych uprawnień rektora, to należy do nich w szczególności: wydawanie na wniosek dyrektora administracyjnego, regulaminu organizacyjnego uczelni i sprawowanie nadzór nad administracją i gospodarką uczelni w zakresie zwykłego zarządu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Mirosław Bierkus

11.8.2017 20:16:16

Re: Ustawowe ulgi nauczycieli akademickich

czy znizki dla nauczyciela akademickiego dotyczą tylko komunikacji PKP i autobusowej zwykłej czy tez pośpiesznej , ekspresowej

asystent

13.11.2014 9:24:55

Re: Ustawowe ulgi nauczycieli akademickich

UPRAWNIENIA Zgodnie z art. 4 pkt 7 oraz art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ) nauczyciele akademiccy są uprawnieni do : 37% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych 37% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej. UWAGA ! zapisy nie dotyczą komunikacji miejskiej.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

  Od 1 stycznia 2014 roku nauczyciele przedszkoli otrzymają prawo do ulg w przejazdach publicznym transportem zbiorowym kolejowym i autobusowym, które dotychczas posiadali nauczyciele szkół podstawowych, (...)

 • Bazy ofert pracy dla nauczycieli

  W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów (...)

 • Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  Z zasady nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole uzyskuje stopień stażysty. Wyjątki od tej zasady dotyczą nauczycieli akademickich legitymujących się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole (...)

 • Nowe zasady korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów

  Nowe zasady korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów wprowadzane są ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy (...)

NA SKÓTY