Ustawowe ulgi nauczycieli akademickich

Pytanie:

"Czy pracodawca (rektor uczelni) może zobowiązać pracowników do pokrycia części kwoty legitymacji PKP uprawniającej do ulgi, informując, że nie będzie rozliczał pełnej kwoty biletów?"

Odpowiedź prawnika: Ustawowe ulgi nauczycieli akademickich

Nauczyciele akademiccy uprawnieni są do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do tej 37% ulgi jest legitymacja nauczyciela akademickiego. Tyle mówią przepisy prawa, wszelkie szczegóły dotyczące tych kwestii zamieszczone są w statucie lub regulaminie uczelni. Natomiast co do ustawowych uprawnień rektora, to należy do nich w szczególności: wydawanie na wniosek dyrektora administracyjnego, regulaminu organizacyjnego uczelni i sprawowanie nadzór nad administracją i gospodarką uczelni w zakresie zwykłego zarządu.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Mirosław Bierkus 2019-08-11 20:16:16

    czy znizki dla nauczyciela akademickiego dotyczą tylko komunikacji PKP i autobusowej zwykłej czy tez pośpiesznej , ekspresowej

  • asystent 2016-11-13 09:24:55

    UPRAWNIENIA Zgodnie z art. 4 pkt 7 oraz art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ) nauczyciele akademiccy są uprawnieni do : 37% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych 37% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej. UWAGA ! zapisy nie dotyczą komunikacji miejskiej.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika