Usunięcie komornika jako poborcy alimentów

Pytanie:

Na pierwszej ze spraw rozwodowych (o alimenty) Sąd Rejonowy ustalił je na kwotę 220 zł. Sąd wyższej instancji (okręgowy) w sprawie o rozwód ustalił alimenty na kwotę 280 zł. Płaciłem je co miesiąc jednakże spóźniałem się o kilka dni (2-6 dni). Była małżonka wniosła sprawę do komornika. Teraz płacę ponad 320 zł oraz zaległe koszty komornicze czyli ok. 350 zł. Zarabiam 900 zł brutto. Sam czynsz za mieszkanie wynosi 400 zł, nie wspominając o innych kosztach i opłatach. Czy jest możliwe, abym sam mógł usunąć komornika jako poborcę alimentów i mógł sam przelewać pieniądze na konto byłej małżonki? Z byłą małżonką nawet nie mam co rozmawiać, aby komornik nie pobierał pieniędzy, ponieważ ona zrobi wszystko, aby utrudnić mi życie. Nie znam się na prawnych niuansach i nie wiem, w jaki sposób miałbym to zrobić. Proszę o pomoc. Czy mogę sam usunąć komornika aby móc samemu płacić alimenty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Komornik wszczyna egzekucję na podstawie wniosku wierzyciela i w zasadzie jest tym wnioskiem związany. Pewną możliwość daje przepis, zgodnie z którym komornik wstrzyma się z wykonaniem czynności (np. z zajęciem), jeśli dłużnik przedstawi nie budzący wątpliwości wniosek na piśmie, że spełnił świadczenie. Nie umożliwia to jednak wstrzymania egzekucji lub jej zawieszenia w ogóle. Pan - jako dłużnik - nie może niestety „usunąć” wierzyciela. Ta swego rodzaju luka w prawie jest bardzo uciążliwa właśnie dla dłużników alimentacyjnych. Teoretycznie bowiem żona mogła skierować wniosek do komornika także wtedy, gdy nie spóźniałby się Pan z zapłatą. Tak więc umorzenie egzekucji może spowodować głównie cofnięcie wniosku przez wierzyciela. W tym momencie należałoby się przede wszystkim starać o zmniejszenie kosztów egzekucji. Zgodnie z art. 49 ustawy o komornikach i egzekucji cała opłata stosunkowa wynosi 15 % wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji. Oprócz tego w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zmniejszyć wysokość opłaty. Warto też zapoznać się z informacjami zawartymi w odpowiedzi Umorzenie egzekucji a koszty komornicze

Ponadto zgodnie z orzeczeniem SN z dnia 6 listopada 2003 r. III CZP 57/2003 opłata egzekucyjna ma służyć m.in. wynagrodzeniu komornika, to pobieranie jej (...) bez względu na zakres wykonanych czynności egzekucyjnych, pozostaje w rażącej sprzeczności z zasadami wynagradzania. Pewnym sposobem na zmniejszenie kosztów jest więc dobrowolne wpłacanie alimentów w przewidzianym w wyroku terminie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Artur Sudak

1.10.2013 21:15:17

Re: Usunięcie komornika jako poborcy alimentów

Pewnym sposobem na zmniejszenie kosztów jest więc dobrowolne wpłacanie alimentów w przewidzianym w wyroku terminie. Powyżej Państwa cytat, który chyba mija się z prawdą. mam zajęcie komornicze. Spróbowałem w tym miesiącu być dobrym byłym mężem i zapłaciłem dobrowolnie w wymaganej kwocie i terminie bezpośrednio na konto byłej żony. Finał był taki ze komornik skasował mnie 15 % opłat a jak nie płacę i sam z konta ściąga to tylko 8%. Polskie prawo nie pozwala na bycie uczciwym obywatelem. ktoś kto tworzył przepisy o komornikach miał chyba niezłe ......


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: