Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia pojazdów mechanicznych

Pytanie:

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by móc ubiegać się o uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

O tym, kto może uzyskać kwalifikację, stanowi art. 39b ustawy prawo o ruchu drogowym.

Art. 39b. 1. Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:

1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub

2) niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY