e-prawnik.pl Porady prawne

Uzyskanie kwalifikacji operatora koparkoładowarki

Pytanie:

Prowadzę firmę szkoleniową w zakresie kursów kończących się egzaminem przed komisją powołaną przed Urzędem Dozoru Technicznego. W obecnym stanie prawnym można również zdawać taki egzamin bez odbycia programowego kursu, lecz na podstawie potwierdzonej praktyki na stanowisku operatora urządzenia. Czy podobnie jest w przypadku pozyskania kwalifikacji na operatora koparko-ładowarki? Egzamin taki jest zdawany przed komisją powołaną przed Instytutem Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Czy osoba, która ma miesięczną praktykę jako pomocnik operatora koparko-ładowarki, może podchodzić do egzaminu bez odbycia programowego kursu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uzyskanie kwalifikacji operatora koparkoładowarki

29.2.2008

Koparkoładowarki zostały ujęte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) jako maszyny, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu. Stosownie do § 23 rozporządzenia maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Przepisy rozporządzenia nie przewidują możliwości zastąpienia szkolenia (kursu) praktyką przy obsłudze maszyn.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ