Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

Pytanie:

Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające wobec osoby, która nie uzyskała poświadczenia bezpieczeństwa, można przeprowadzić najwcześniej po roku od daty odmowy wydania poświadczenia. Przepis ten odnosi się do wszystkich rodzajów postępowań sprawdzających. Czy oznacza to, że również osoba, której odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową opatrzonych klauzulą \"ściśle tajne\", będzie mogła ubiegać się o uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych opatrzonych niższą klauzulą (Tajne, Poufne) - dopiero po upływie roku od daty odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Powołany w pytaniu przepis ustawy o ochronie informacji niejawnych nie różnicuje sytuacji odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa od rodzaju postępowania sprawdzającego (związanego z kategorią informacji niejawnych - ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone). Zatem jeżeli osoba nie uzyskała poświadczenia bezpieczeństwa w związku z dostępem do informacji ściśle tajnych, przez okres roku od odmowy wydania poświadczenia nie może również otrzymać poświadczenia bezpieczeństwa w związku z dostępem do informacji poufnych i tajnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

bunia714

3.5.2010 11:29:31

Re: Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

Czy uzyskam poświadczenie bezpieczeństwa jeśli w ankiecie wpisałam że nie byłam karana, a faktycznie byłam ale kara uległa zatarciu bardzo proszę o odpowiedź

kasia

10.9.2009 19:44:4

Re: Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

Chciałabym ubiegać się o pracę w komendzie policji - nie w charakterze funkcjonariusza, potrzebne mi w tym celu poświadczenie bezpieczeństwa, gdzie i jak je zdobyć ?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.9.2016

  Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)

 • 16.7.2017

  Koncesja - Jakiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga koncesji?

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej stanowi konstytucyjną zasadę w prawie polskim. Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek uzyskania koncesji przed podjęciem działalności gospodarczej. (...)

 • 14.5.2018

  Pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC

  Już wkrótce kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Zamiast tego policja sprawdzi wspomniane dane w systemie informatycznym CEP.

 • 21.11.2017

  Europejskie poświadczenie spadkowe

  Europejskie poświadczenie spadkowe to nowy rodzaj dokumentu potwierdzającego, że osoba w nim wymieniona posiada określone w tym dokumencie prawa do spadku. Podobną rolę pełni obecnie w Polsce (...)

 • 22.10.2012

  Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  Nie tylko sąd może ustalić krąg spadkobierców. Czynności związane ze stwierdzeniem nabycia spadku mogą być dokonane także przed notariuszem. Od niedawna istnieje bowiem możliwość uzyskania (...)