e-prawnik.pl Porady prawne

Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

Pytanie:

Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające wobec osoby, która nie uzyskała poświadczenia bezpieczeństwa, można przeprowadzić najwcześniej po roku od daty odmowy wydania poświadczenia. Przepis ten odnosi się do wszystkich rodzajów postępowań sprawdzających. Czy oznacza to, że również osoba, której odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową opatrzonych klauzulą \"ściśle tajne\", będzie mogła ubiegać się o uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych opatrzonych niższą klauzulą (Tajne, Poufne) - dopiero po upływie roku od daty odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

5.7.2010

Powołany w pytaniu przepis ustawy o ochronie informacji niejawnych nie różnicuje sytuacji odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa od rodzaju postępowania sprawdzającego (związanego z kategorią informacji niejawnych - ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone). Zatem jeżeli osoba nie uzyskała poświadczenia bezpieczeństwa w związku z dostępem do informacji ściśle tajnych, przez okres roku od odmowy wydania poświadczenia nie może również otrzymać poświadczenia bezpieczeństwa w związku z dostępem do informacji poufnych i tajnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

bunia714

3.5.2010 11:29:31

Re: Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

Czy uzyskam poświadczenie bezpieczeństwa jeśli w ankiecie wpisałam że nie byłam karana, a faktycznie byłam ale kara uległa zatarciu bardzo proszę o odpowiedź

Re: Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

kasia

10.9.2009 19:44:4

Re: Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

Chciałabym ubiegać się o pracę w komendzie policji - nie w charakterze funkcjonariusza, potrzebne mi w tym celu poświadczenie bezpieczeństwa, gdzie i jak je zdobyć ?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ