VAT na usługi księgowe dla przedstawicielstwa

Pytanie:

Będę prowadzić księgowość dla nowopowstającego przedstawicielstwa firmy zagranicznej w Polsce (firmy z UE). Księgi będą prowadzone więc w Polsce. Przedstawicielstwo będzie miało w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności oraz 1 pracownika. Z jaką stawką powinnam wystawiać faktury za usługi księgowe dla takiego podmiotu - czy jest to sytuacja z art. 27 ustawy o VAT, gdzie usługi opodatkowane są za granicą?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 (m.in. rachunkowo-księgowe), są świadczone na rzecz m.in. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Przedstawicielstwo zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce nie ma odrębnej osobowości prawnej, a działalność może prowadzić w bardzo ograniczonym zakresie, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Organy podatkowe wskazują ponadto, że przedstawicielstwa nie mają obowiązku zarejestrować się dla celów VAT w Polsce. Przykładowo Dolnośląski Urząd Skarbowy w interpretacji z 25 września 2006r. (PP II 443/384/ 521/06) odmówił rejestracji przedstawicielstwa, uznając, że jego działalność prowadzona wyłącznie w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego nie jest działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zatem ewentualne usługi księgowe nie są świadczone na rzecz przedstawicielstwa zagranicznej firmy w Polsce, ale bezpośrednio na rzecz tej firmy, gdyż ta firma jest nabywcą usługi i jako taka też powinna być wskazana na fakturze VAT. Usługi takie z mocy powyższego przepisu nie będą podlegały VAT w Polsce, natomiast VAT rozliczy nabywca usług (zagraniczna firma).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: