VAT za usługi artystyczne

Pytanie:

Jestem dyrektorem orkiestry. Nasza instytucja wykonuje koncerty dla innych firm i instytucji, którym wystawiamy faktury za ich wykonanie. Czy od usług artystycznych należy odprowadzać podatek VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ze zwolnienia z podatku korzystają usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 tego załącznika wymieniono usługi związane z kulturą w tym również usługi twórców i artystów w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania z wyłączeniem między innymi wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego.

Zgodnie z interpretacjami organów skarbowych (por. postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. PZ/415-132/05; postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. PP/443-22/05), ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT na podstawie ww. przepisu korzystać będzie również wykonanie koncertu na zlecenie kontrahenta zewnętrznego, gdyż jest to sprzedaż usługi kulturalnej, a nie sprzedaż biletów wstępu. Powyższe zwolnienie nie obejmuje natomiast wstępu na koncert stąd ma ono zastosowanie do wykonawcy tylko w przypadku, jeśli nie pobiera on opłat za wstęp na koncert (opłaty te może pobierać inny podmiot - organizator koncertu).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY