Wartość bilansowa przedsiębiorstwa

Pytanie:

Czym jest ta wartość, np. w odniesieniu do salonu fryzjerskiego czy też sklepu z obuwiem, jak się ją liczy i co w skład niej wchodzi? Pytam w kontekście ewentualnego zgłoszenia upadłości dłużnika, abym wiedział, że zadłużenie stanowi minimum 10% wartości tegoż przedsiębiorstwa. Czy może chodzi tu o cały majątek dłużnika, jako osoby fizycznej odpowiadającej całym swym majątkiem za długi, czy tylko np. o środki na rachunku bankowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładam, że w pytaniu chodzi o wartość bilansową przedsiębiorstwa, o której mówi art. 12 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z tym przepisem sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.

Przepis ten mówi o wartości bilansowej przedsiębiorstwa, należy więc odwołać się w tym zakresie do ustawy o rachunkowości. Przepisy tego aktu wyraźnie określają w jaki sposób obliczyć taką wartość uwzględniając poszczególne rodzaje praw przysługujących przedsiębiorstwu (biorąc pod uwagę jego poszczególne składniki jego majątku, przysługujące mu zobowiązania, długi itd.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie aportów

  Aport jest to przedmiot świadczenia niepieniężnego będąca wkładem wnoszonym do spółki na pokrycie udziału. W zamian za wkład niepieniężny osoba wnosząca obejmuje udziały.

 • 17.11.2011

  Amortyzacja wkładów niepieniężnych - stan prawny na 01.01.2007

  Od 1.01.2007 r. dodano zapis, zgodnie z którym, w razie otrzymania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z likwidacją osoby prawnej, wartość początkową stanowi ustalona (...)

 • 7.3.2012

  Jakie są przyczyny ogłoszenia upadłości?

  Aby prawidłowo odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy najpierw określić jaki jest cel postępowania upadłościowego. Celem tego postępowania z jednej strony jest jak najszersze zaspokojenie (...)

 • 27.6.2016

  Umowa o zachowaniu poufności - najważniejsze informacje

  Umowa o zachowaniu poufności, jest umową mającą na celu ochronę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ma ona na celu zapewnienie poufności przekazywanych sobie, pomiędzy partnerami (...)

 • 10.5.2018

  Mocniejsza ochrona tajemnicy handlowej?

  Rządowy projekt ma wzmocnić ochronę przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją. Dzięki nowym przepisom tajemnice handlowe, licencyjne, technologiczne czy organizacyjne – stanowiące (...)