e-prawnik.pl Porady prawne

Warunki wypłat z Funduszu Alimentacyjnego

Pytanie:

Moi rodzice są rozwiedzeni, mieszkam z mamą i z siostrą. Dotychczas fundusz alimentacyjny wypłaca nam świadczenia. Ale ostatnio słyszałam, że jeżeli moja mama zarabia ponad 2000 tys, czyli jej dochód przekracza na naszą 3 po 500 zł / na osobę to państwo nie będzie wypłacać nam alimentów. Czy to prawda?Jeżeli tak to czy jest jakieś inne rozwiązanie?Chciałam jeszcze zaznaczyć ,że mój ojciec ma rente o.k 1700 zł z tym, że komornik już się nią zajął i ma jeszcze półtoraroczne nieślubne dziecko .

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Warunki wypłat z Funduszu Alimentacyjnego

4.6.2002

Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki przyznaje się te świadczenia, nie przekracza kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych za ten sam rok kalendarzowy. Podstawą obliczenia przeciętnego miesięcznego dochodu są dochody uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki przyznaje się te świadczenia. W okresie od 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 612 zł. Chociażby nawet dochód na osobe w rodzinie przkroczył kwotę odpowiadającą 60 % przeciętnego wynagrodzenia swiadczenia z funduszu przysługują w dalszym ciągu, jeżeli kwota przekroczenia przypadająca na wszystkich członków rodziny nie równoważy kwoty świadczenia, pod warunkiem że świadczenie przysługiwało w poprzednim okresie. W sytuacji jednak, gdy świadczenia z funduszu nie będą wypłacane w związku z wysokimi dochodami matki możliwe jest dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od ojca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ