Winda w budynku wielokondygnacyjnym

Pytanie:

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn.zm.) w par. 54.1. określa w dosyć zawiły sposób warunki w jakich konieczne jest zaprojektowanie w wysokim budynku dźwigu osobowego. Pracownia projektowa wykonuje dokumentację remontu zabytkowego budynku będącego obiektem użyteczności publicznej. Budynek ma ponad 9,5 m różnicy poziomów licząc od poziomu posadzki pomiędzy pierwszą a ostatnią kondygnacją. Wśród projektantów powstały rozbieżności interpretacji w/w par.54. Część osób uważa, że zaprojektowanie dźwigu osobowego jest konieczne (i wynika to z przepisów), natomiast oponenci twierdzą, że jeśli na najwyższej kondygnacji budynku nie ma pomieszczeń przeznaczonych na pobyt więcej niż 50 osób - to dźwig osobowy nie jest obligatoryjny. Czy budynek użyteczności publicznej mający ponad 9,5 m różnicy poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną musi mieć zaprojektowany dźwig osobowy ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Naszym zdaniem § 54 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej: rozporządzenie) należy odczytywać w następujący sposób.

Dźwig osobowy musi znajdować się w budynku spełniającym wymaganie dotyczące rozpiętości pomiędzy poziomami posadzek pierwszej i najwyższej kondygnacji oraz wymóg zgodnie, z którym na ostatniej kondygnacji znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt więcej niż 50 osób. Wymagania te odnoszą się do wymienionych w przepisie budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego niebędących budynkami koszarowymi oraz każdy innego budynku spełniającego wskazane wymagania. Należy przy tym wskazać, że oba wymagania muszą zostać spełnione łącznie aby przyjąć obligatoryjne wyposażenie budynku w dźwig osobowy.

W konsekwencji obowiązek zaprojektowania i wyposażenia budynku w dźwig osobowy nie dotyczy takiego budynku użyteczności publicznej, w którym różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, ale na najwyższej kondygnacji tego budynku znajdują się pomieszczenia z przeznaczeniem na stały pobyt mniej niż 50 osób.

Wniosek powyższy jednak nie dotyczy takiego budynku, który jest budynkiem użyteczności publicznej i jednocześnie jest budynkiem opieki zdrowotnej lun budynkiem opieki społecznej mającym co najmniej dwie kondygnacje. Zgodnie z końcową częścią § 54 ust. 1 rozporządzenia dźwig osobowy musi zostać zaprojektowany i wykonany w budynku użyteczności publicznej będącym budynkiem opieki zdrowotnej lub budynkiem opieki społecznej, która ma dwie lub więcej kondygnacji bez względu na to jaka jest rozpiętość pomiędzy poziomami posadzek najniższej i najwyższej kondygnacji i bez względu na to dla stałego pobytu ilu osób przeznaczona jest ostatnia kondygnacja.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Wojtek

4.1.2019 19:28:45

Re: Winda w budynku wielokondygnacyjnym

Taki mamy kraj. W sejmie siedzą posłowie po podstawówkach lub średniej szkole. Projekty ustaw piszą przeważnie studenci 1 roku. (bo to taniej wychodzi).

Piotr

12.12.2014 14:53:52

Re: Winda w budynku wielokondygnacyjnym

Nie rozumiem. Czyli jeśli mamy budynek 7-piętrowy, w którym na ostatnim piętrze znajdują się tylko 4 mieszkania, to co, nie ma obowiązku montowania windy? W chwili obecnej również walczę ze spółdzielnią o montaż windy w bloku z pięcioma kondygnacjami (nie licząc piwnicy) i taka interpeetacja jest nieco dołująca, zważywszy że rzadko które 4-5 piętrowe budynki mieszkalne budowane w Warszawie po 2000 roku mają więcej niż 4 mieszkania na jednej kondygnacji. Ten zapis to jakiś bubel niestety, niedostosowany to realiów współczesnego budownictwa.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: