Władza rodzicielska a opieka

Pytanie:

Czym różni się wykonywanie władzy rodzicielskiej od sprawowania opieki nad dzieckiem małoletnim?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wykonywanie władzy rodzicielskiej to atrybut każdego z rodziców, który nie został jej pozbawiony przez prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego lub, któremu sąd tej władzy nie ograniczył albo wreszcie, któremu nie została ona zawieszona na jakiś czas. Elementem władzy rodzicielskiej jest sprawowanie opieki nad małoletnim. Opieka jako instytucja w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest zaś sprawowana w interesie osoby znajdującej się pod opieką. Nie jest ona władzą rodzicielską.

Pojęcie opieki nie jest jednoznaczne. W sensie cywilnoprawnym oznacza ona instytucję służącą ochronie interesów osobistych i majątkowych osób małoletnich, nie pozostających z różnych powodów pod władzą rodzicielską, oraz osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Osoby te wymagają sprawowania pieczy nad ich osobą, majątkiem, a także reprezentowania ich. 

Kodeks rodzinny nie definiuje pojęcia władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska to ogół obowiązków spoczywających na rodzicach i praw im przysługujących względem dziecka, w celu należytego wykonywania pieczy nad jego osobą i majątkiem. W uchwale pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75 SN stwierdził między innymi, że: władza rodzicielska według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to przede wszystkim zespół obowiązków rodziców względem dziecka. Uprawnienia rodziców wobec dziecka są natomiast niejako wtórnym składnikiem tej władzy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

borkulak83ab

10.12.2013 20:34:5

Re: Władza rodzicielska a opieka

witam serdecznie. złożyłam wniosek o urlop wychowawczy. jestem po rozwodzie dziecko jest przy mnie, natomiast oboje z byłym mężem sprawujemy władzę rodzicielską. czy były mąż musi złożyć oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego?

Paulina

26.1.2013 18:21:8

Re: Władza rodzicielska a opieka

Witam ! Mam 25 lata i jestem samotna matka ,wychowuje 6 -cio letniego synka . wyjezdzam w marcu zagranice na pol roczny kontrakt .W lutym biore ślub cywilny .czy moge zostawic dziecko pod opieka mojego przyszlego męza czy potzrebuje jeszcze jakies dokumenty.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.1.2014

  Kiedy władza rodzicielska ustaje?

  Przyczyny ustania władzy rodzicielskiej podzielić można na 3 grupy: ustanie z przyczyny naturalnej, ustanie z mocy prawa oraz ustanie na podstawie orzeczenia sądu. Zgodnie z artykułem 92 kodeksu rodzinnego (...)

 • 6.9.2017

  Władza rodzicielska nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie

  Dziecko może zostać ubezwłasnowolnione całkowicie, jeżeli ukończyło 13 rok życia i wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności (...)

 • 28.9.2017

  Komu przysługuje opieka paliatywna i hospicyjna?

  Opieka paliatywna i hospicyjna jest to wszechstronna i całościowa opieka nad chorymi. Polega na objawowym leczeniu chorób nieuleczalnych – w tych przypadkach nie można leczyć przyczyn, (...)

 • 19.10.2009

  Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

  Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Taką pomoc (...)

 • 12.11.2008

  Jak wygląda nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim?

  Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadku, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani. Okoliczności te muszą dotyczyć obojga rodziców (...)