Władza rodzicielska a opieka

Pytanie:

"Czym różni się wykonywanie władzy rodzicielskiej od sprawowania opieki nad dzieckiem małoletnim?"

Odpowiedź prawnika: Władza rodzicielska a opieka

Wykonywanie władzy rodzicielskiej to atrybut każdego z rodziców, który nie został jej pozbawiony przez prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego lub, któremu sąd tej władzy nie ograniczył albo wreszcie, któremu nie została ona zawieszona na jakiś czas. Elementem władzy rodzicielskiej jest sprawowanie opieki nad małoletnim. Opieka jako instytucja w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest zaś sprawowana w interesie osoby znajdującej się pod opieką. Nie jest ona władzą rodzicielską.

Pojęcie opieki nie jest jednoznaczne. W sensie cywilnoprawnym oznacza ona instytucję służącą ochronie interesów osobistych i majątkowych osób małoletnich, nie pozostających z różnych powodów pod władzą rodzicielską, oraz osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Osoby te wymagają sprawowania pieczy nad ich osobą, majątkiem, a także reprezentowania ich. 

Kodeks rodzinny nie definiuje pojęcia władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska to ogół obowiązków spoczywających na rodzicach i praw im przysługujących względem dziecka, w celu należytego wykonywania pieczy nad jego osobą i majątkiem. W uchwale pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75 SN stwierdził między innymi, że: władza rodzicielska według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to przede wszystkim zespół obowiązków rodziców względem dziecka. Uprawnienia rodziców wobec dziecka są natomiast niejako wtórnym składnikiem tej władzy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • borkulak83ab 2015-12-10 20:34:05

    witam serdecznie. złożyłam wniosek o urlop wychowawczy. jestem po rozwodzie dziecko jest przy mnie, natomiast oboje z byłym mężem sprawujemy władzę rodzicielską. czy były mąż musi złożyć oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego?

  • Paulina 2015-01-26 18:21:08

    Witam ! Mam 25 lata i jestem samotna matka ,wychowuje 6 -cio letniego synka . wyjezdzam w marcu zagranice na pol roczny kontrakt .W lutym biore ślub cywilny .czy moge zostawic dziecko pod opieka mojego przyszlego męza czy potzrebuje jeszcze jakies dokumenty.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika