e-prawnik.pl Porady prawne

Właściwość miejscowa sądu w sprawie o alimenty

Pytanie:

Jak przygotować pozew alimentacyjny (do jakiego sądu adresować) w przypadku, gdy pozwany przebywa poza granicą, a w Polsce nie ma miejsca pobytu, nie ma miejsca zameldowania ani miejsca do korespondencji (przebywa w Wielkiej Brytanii)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Właściwość miejscowa sądu w sprawie o alimenty

6.2.2006

Wg kodeksu postępowania cywilnego powództwo wytacza się przed sąd, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się wg miejsca jego pobytu w Polsce. Gdy nie leży ono w Polsce, wtedy właściwość sądu oznacza się wg ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce.

Warto jednak pamiętać, iż powództwo o roszczenia alimentacyjne można wytoczyć przed sąd właściwy dla osoby uprawnionej. Przykładowo, gdy pozwany miał ostatnie miejsce zamieszkania w Poznaniu, a osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych mieszka w Krakowie, to może ona - wg uznania - wytoczyć powództwo albo w Poznaniu, albo w Krakowie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ