Czy zaległe alimenty przedawniają się?

Pytanie:

Syn nie płacił zasądzonych alimentów na swoje dziecko i w latach 2001-2003 byly one wypłacane z funduszu alimentacyjnego.Sprawa została przekazana do komornika.Syn w 2004r wyjechał z kraju i nie przewiduje powrotu.Czy to świadczenie ulega przedawnieniu i czy ja mogę złozyć wniosek do sadu w imieniu syna

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują, że przedawnienie roszczenia o świadczenia alimentacyjne następuje po upływie 3 lat. Do pozostałych zagadnień mają zastosowanie przepisy ogólne z kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 117 § 2 kc po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Warto jednak pamiętać o treści art. 121 pkt. 1 kc, który stanowi, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Ponieważ władza rodzicielska trwa do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, do tego czasu bieg przedawnienia nie biegnie (lub jest zawieszony).

Nie składa się wniosku o stwierdzenie przedawnienia roszczenia, jeśli bowiem sąd stwierdzi, że doszło do przedawnienia to postępowanie w sprawie musi umorzyć.

Zwrócić uwagę można także na art. 209 kodeksu karnego przewidującego odpowiedzialność karną za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów. W sytuacji, gdy pokrzywdzony otrzymywał odpowiednia świadczenia pieniężne z funduszu alimentacyjnego, to ściganie przestępstwa odbywa się z urzędu. W takim przypadku karalność tego przestępstwa ustanie, jeśli od chwili jego popełnienia minęło 5 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Tommi

3.3.2010 7:53:18

Re: przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Co za bzdura!!! Sąd nie stwierdza z urzędu przedawnienia! To dłużnik MUSI podnieść taki zarzut.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY