e-prawnik.pl Porady prawne

Właściwość sądu gospodarczego

Pytanie:

Czy do sądu gospodarczego można wnieść pozew, gdy jedna ze stron jest przedsiebiorcą, a druga osobą fizyczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu gospodarczego

22.11.2004

Rozpoznawanie spraw gospodarczych należy do postępowania odrębnego, które jest odmianą procesu, uwzględniającą specyfikę tych spraw oraz potrzebę ich rozpoznawania przez specjalistyczne, wyodrębnione jednostki organizacyjne - sądy gospodarcze. Jest zasadą, że w postępowaniu odrębnym stosuje się w pierwszej kolejności przepisy właściwe dla tego postępowania, a dopiero w razie braku specjalnych uregulowań - przepisy ogóle o procesie, jeżeli nie kolidują z przepisami regulującymi postępowanie odrębne. Sprawy gospodarcze należą do funkcjonalnej właściwości sądów gospodarczych, usytuowanych w ramach sądów powszechnych jako wyodrębnione jednostki organizacyjne powołane specjalnie do rozpoznawania tych spraw. Sąd gospodarczy jest właściwy dla spraw ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (sprawy gospodarcze). Dlatego, gdy jedną ze stron jest osoba fizyczna nie mająca charakteru przedsiębiorcy Sąd gospodarczy nie jest właściwy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ