e-prawnik.pl Porady prawne

Wliczanie tymczasowego aresztowania na poczet odbywania kary

Pytanie:

Czy tymczasowe aresztowanie wlicza się na poczet odbywania kary?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wliczanie tymczasowego aresztowania na poczet odbywania kary

17.8.2011

Problemem w powyższym przypadku może być rozumienie pojęcia „odbycia kary". Jak podkreśla się w doktrynie prawa karnego „odbycie kary" oznacza również odbywanie kary w warunkach faktycznego pozbawienia sprawcy wolności w okresie ciągłym, jak również w kilku okresach, których suma stanowi odbycie kary w całości lub w części, a także w sytuacjach, które nie przerywają toku wykonywania kary i nie podlegają odliczeniu z okresu jej odbywania. Nie można natomiast uważać za „odbycie kary" odbywania jej w okresach, które przerywają proces jej wykonywania w warunkach faktycznego pozbawienia sprawcy wolności, np. przerwa wykonania kary, ucieczka z zakładu karnego (uchwała połączonych Izb Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego z 22 grudnia 1978 r., VII KZP 23/77). Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego okres tymczasowego aresztowania zaliczony na poczet wymierzonej wyrokiem kary pozbawienia wolności należy uznać za odbywanie kary, w rozmiarze określonym czasem trwania tymczasowego aresztowania, dopiero po uprawomocnieniu się wyroku (uchwała Sądu Najwyższego Izba Karna z dnia 16 czerwca 1993 r., I KZP 13/93; podobne stanowisko Sąd Najwyższy zajął w wyroku z dnia 25 kwietnia 2006 r., III KK 409/2005). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że stosownie do art. 61 § 6 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2002 nr 240, poz. 2052 z późniejszymi zmianami) uchwała połączonych izb Sądu z chwilą podjęcia uzyskuje ex lege moc zasady prawnej. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ