Wniosek o wykluczenie członka spółdzielni

Pytanie:

Członek spółdzielni, w sposób uporczywy i długotrwały działa wbrew interesom spółdzielni. Kto winien wystąpić do rady nadzorczej z wnioskiem o wykluczenie tego członka ze spółdzielni? Czy z wnioskiem takim może wystąpić inny członek spółdzielni? Rada nadzorcza postępuje biernie..

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo spółdzielcze w art. 24 stanowi, iż wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub z zasadami współżycia społecznego. Statut powinien określać bliżej przyczyny wykluczenia. Z powyższego wynika, iż sposób wykluczenia członka ze spółdzielni oraz wszelkie szczegóły z tym związane powinien określać statut spółdzielni, także i to, kto może bądź powinien wystąpić z wnioskiem o wykluczenie bądź wykreślenie członka. Biorąc jednak pod uwagę brzmienie § 4 powołanego już art. 24 prawa spółdzielczego, który stanowi, iż wykluczenia lub wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza lub walne zgromadzenie spółdzielni, to wniosek o wykluczenie może zgłosić inny członek spółdzielni na pewno w tym przypadku, gdy organem uprawnionym do takich czynności jest walne zgromadzenie. Wydaje się także, iż nic nie stoi na przeszkodzie, by taki wniosek inny członek spółdzielni złożył do rady nadzorczej. O skuteczności jednak powinien rozstrzygać statut spółdzielni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY