Wniosek o wykluczenie członka spółdzielni

Pytanie:

"Członek spółdzielni, w sposób uporczywy i długotrwały działa wbrew interesom spółdzielni. Kto winien wystąpić do rady nadzorczej z wnioskiem o wykluczenie tego członka ze spółdzielni? Czy z wnioskiem takim może wystąpić inny członek spółdzielni? Rada nadzorcza postępuje biernie.."

Odpowiedź prawnika: Wniosek o wykluczenie członka spółdzielni

Prawo spółdzielcze w art. 24 stanowi, iż wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub z zasadami współżycia społecznego. Statut powinien określać bliżej przyczyny wykluczenia. Z powyższego wynika, iż sposób wykluczenia członka ze spółdzielni oraz wszelkie szczegóły z tym związane powinien określać statut spółdzielni, także i to, kto może bądź powinien wystąpić z wnioskiem o wykluczenie bądź wykreślenie członka. Biorąc jednak pod uwagę brzmienie § 4 powołanego już art. 24 prawa spółdzielczego, który stanowi, iż wykluczenia lub wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza lub walne zgromadzenie spółdzielni, to wniosek o wykluczenie może zgłosić inny członek spółdzielni na pewno w tym przypadku, gdy organem uprawnionym do takich czynności jest walne zgromadzenie. Wydaje się także, iż nic nie stoi na przeszkodzie, by taki wniosek inny członek spółdzielni złożył do rady nadzorczej. O skuteczności jednak powinien rozstrzygać statut spółdzielni.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika