Wybór społecznego inspektora pracy

Pytanie:

W urzędzie skarbowym działa zakładowa organizacja związkowa. Chcemy powołać społecznego inspektora pracy. Kto i na jakiej podstawie prawnej powołuje społecznego inspektora pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przypomnijmy, iż zgodnie z treścią Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, inspekcję tę w zakładzie pracy tworzą:

  1. zakładowy społeczny inspektor pracy - dla całego zakładu pracy,
  2. oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy - dla poszczególnych oddziałów (wydziałów),
  3. grupowi społeczni inspektorzy pracy - dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów).

Gdy chodzi zaś o wybór społecznych inspektorów pracy, ich wybór i odwołanie należy do pracowników zakładu pracy, czyli w opisanym przypadku urzędu skarbowego. Mówi o tym art. 6 Ustawy. Społecznych inspektorów pracy wybiera się na okres 4 lat. Szczegółowe regulacje dotyczące wyboru inspektorów uzależniają ten fakt od liczby pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy. Zakładowych i oddziałowych (wydziałowych) społecznych inspektorów pracy wybiera:

  1. w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących do 300 pracowników - ogólne zebranie pracowników zakładu pracy lub oddziału (wydziału),
  2. w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących powyżej 300 pracowników:
  • zakładowego społecznego inspektora pracy - zebranie oddziałowych (wydziałowych) i grupowych społecznych inspektorów pracy,
  • oddziałowego (wydziałowego) społecznego inspektora pracy - zebranie grupowych społecznych inspektorów pracy.

Grupowych społecznych inspektorów pracy wybiera ogólne zebranie pracowników komórek organizacyjnych oddziału (wydziału). Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów. Ogólnokrajowe organizacje związkowe mogą ustalać zaś ramowe wytyczne do regulaminów wyborów społecznych inspektorów pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

JANEK

27.11.2009 18:1:33

Re: Wybór społecznego inspektora pracy

PROSZĘ O PODANIE PODSTAWY PRAWNEJ SKIEROWANIA SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY NA SZKOLENIE DLA INSPEKTORÓW SIP, dziekuję


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY