Wybudowanie domku dla dzieci a pozwolenie na budowę

Pytanie:

"Witam. Chciałbym wybudować na mojej działce mały domek dla dzieci. Czy dla rozpoczęcia takiej inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę? "

Odpowiedź prawnika: Wybudowanie domku dla dzieci a pozwolenie na budowę

Zasadniczo przed rozpoczęciem budowy, powinien Pan uzyskać pozwolenie na budowę. Ewentualnych odstępstw od tej reguły uzyskiwania pozwolenia na budowę należy szukać w przepisach ustawy Prawo budowlane, a konkretnie w art. 29-31. Wskazano tam szereg wyjątków, które pozwalają stawiać budowle w oparciu jedynie o zgłoszenie do odpowiedniego organu bądź nawet i bez takiej konieczności. I tak np.:

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

22) obiektów małej architektury;

Zgodnie z przepisami: jeżeli w ustawie jest mowa o obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

Należy wobec tego rozważyć, czy domek dla dzieci będzie podlegał pod tę definicję. Warto przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 maja 2008 r. (II SA/Łd 209/2008): „Definicja obiektów małej architektury (art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego) zawiera określenie jednej wspólnej cechy tej kategorii obiektów budowlanych - odnosi się do ich gabarytów, używając nieostrego pojęcia „niewielkie obiekty”. Stwierdzenie, że dany obiekt jest „niewielki” wymaga nie tylko określenia jego bezwzględnych wymiarów (wysokości, szerokości, długości), ale także i odniesienia wielkości tego obiektu do jego usytuowania w konkretnej przestrzeni”. Przydatne może być także zapoznanie się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 lipca 2006 r. (II SA/Bk 213/2006): „Ocena, w świetle art. 3 pkt 4 lit. a Prawa budowlanego, że obiekt jest „niewielki” nie polega tylko na stwierdzeniu jego bezwzględnych wymiarów (wysokości, szerokości, długości), ale wymaga odniesienia wielkości planowanego obiektu do jego usytuowania w konkretnej przestrzeni. Nie bez znaczenia będzie porównanie wysokości otaczających budowli oraz zasięgu terenu, na którym ma być posadowiona inwestycja, jak również rodzaj przyjętej konstrukcji (konstrukcja ciężka, betonowa, czy lekka, ażurowa). Stąd też, definicja „obiektu małej architektury” zamieszona w art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego nie jest ścisła i precyzyjna, albowiem wskazanie przez ustawodawcę konkretnych wymiarów „obiektu małej architektury” w miejsce określenia „niewielkiego obiektu” nie mogłoby znaleźć zastosowania powszechnego. Nieprecyzyjna definicja „obiektu małej architektury” powoduje to, że należy ją interpretować indywidualnie do danego stanu faktycznego sprawy”.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika