Wycofanie zawiadomienia o przestępstwie na policji

Pytanie:

"Złożyłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa opisanego w art 270 § 1 kk, 272 kk oraz 282 kk. Opisałam również zadłużenie zamawiającego wynikające z podpisanych umów. Trafiło ono już na policję. Chcę teraz wycofać zawiadomienie i napisać oświadczenie - ze względu na skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego. Obawiam się, że pomimo wycofania zawiadomienia, strona podejrzana będzie przesłuchiwana na policji. Jakie mogą być skutki wycofania takiego zawiadomienia? Jaka może być decyzja prokuratora, czy będzie przesłuchiwana strona podejrzana o popełnienie przestępstwa, czy będę mogła z sądu cywilnego powrócić do sprawy dostarczonego mi sfałszowanego załącznika (cyt art 270 par 1)? "

Odpowiedź prawnika: Wycofanie zawiadomienia o przestępstwie na policji

Kodeks postępowania karnego nie przewiduje możliwości „wycofania” zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Wskazane przez Panią przestępstwa podlegają ściganiu z urzędu przez organy do tego powołane i tym samym wycofanie zawiadomienia o przestępstwie nie spowoduje przerwania postępowania przygotowawczego.

Zgodnie z art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego stanowi, iż każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną.

Jedyną możliwością „uniknięcia” prowadzenia takiego postępowania jest wydanie przez organ prowadzący postępowanie, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Jeśli organ prowadzący postępowanie wyda postanowienie o wszczęciu postępowania, i wówczas osoba podejrzana może być przesłuchiwana.

Jeśli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, a nie zostało ustalone, że podejrzany dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności, postępowanie podlega umorzeniu.

Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, od momentu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, sprawa prowadzone przez odpowiedni organ, a zawiadamiający ma być jedynie informowany o kolejnych etapach tego postępowania i może jedynie przestać współpracować z organem prowadzącym postępowanie przygotowawcze.

Osoba fizyczna lub prawna której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo staje sie pokrzywdzonym i w konsekwencji może występować w postępowaniu karnym jako powód cywilny, tzn. może, aż do rozpoczęcia przewodu sądowego, wytoczyć na rozprawie głównej przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika